Road1 natasha-miller-KGlqPl1fXj8-unsplash

Turvallisuuskulttuurin kehittämisen Roadmap

Turvallisuuskulttuurin kehittämistä toteutetaan usein irrallisena muusta toiminnan ja johtamisen kehittämisestä. Tehdään yksittäisiä hankkeita ja projekteja, joiden tulokset ja vaikutukset jäävät vähäisiksi. Kehityshankkeet ovat lisäksi usein teknisiä tai järjestelmävetoisia, ja niissä unohdetaan ihmiset ja inhimilliset tekijät. Tyypillisenä haasteena on saada turvallisuus luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä toimintaa.

Määrittele oikeat reittivalinnat

Turvallisuuskulttuurin kehittämisen roadmapin avulla rakennetaan organisaatiolle kokonaisvaltainen ja monipuolinen, eri toiminnot ja sidosryhmät huomioiva kehittämisen polku. Roadmap rakentuu aina sen hetkisen tilannekuvan ja parhaan ymmärryksen pohjalta. Ymmärrystä kannattaa syventää turvallisuuskulttuurin nykytilan kartoituksella. Roadmapissa puretaan turvallisuuden mitattavien tunnuslukujen saavuttamisen taustalla olevat toiminnan ja tekemisen aikaansaannostavoitteet, niihin liittyvät projektit, hankkeet ja kokeilut, osaamisen kehittämisen vaatimukset, kommunikointi, vuorovaikutus ja viestintä sekä se, miten koko kehitystyötä ohjataan niin kokonaisuutena kuin eri tasoilla.

Roadmap -työpaja

Roadmap -työpajan tuloksena saadaan kokonaisvaltainen suunnitelma turvallisuuskulttuurin kehittämisen pohjaksi. Työpajassa ICG Innotiimin asiantuntijoiden ohjaamat keskustelut ja asioiden tehokas työstäminen tuottavat turvallisuuskulttuurin kehittämisen suunnitelman, joka perustuu vankkaan, yhteiseen ymmärrykseen. Konkreettisina tuotoksina saadaan selkeät tavoitteet niin turvallisuuden johtamisjärjestelmän, käytännön johtamisen ja tekemisen kuin ihmisten suhtautumisen, ajattelun ja toiminnan kehittämiselle.

Olemme kumppanisi…

1

Nykytilan selvityksessä joko Innotiimin turvallisuuskulttuurin kartoituksella tai avainhenkilöiden kanssa tehtävällä esiselvityksellä

2

Kartoituksen tai selvityksen pohjalta keskeisten kehittämishaasteiden tunnistamisessa ja kuvaamisessa

3

Roadmap suunnitelman rakentamisessa

4

Päätöksissä roead map suunitelmaan liittyvien hankkeiden ja prorjektien toteuttamisesta ja arvioinnista

Keskustelemme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä: