Tilannetietoisuus

Turvallisuuden tilannetietoisuuden rakentaminen​

Johdetaanko organisaatiossasi turvallisuutta ajantasaisella tiedolla? Ovatko tilannekuvan rakentamisen työkalut ja näkökulmat sellaisia, että ne tuottavat laaja-alaista tietoa jota voitte hyödyntää ennakoivasti päätöksenteon pohjana? Mistä asioista ja kuinka laadukkaita turvallisuushavaintoja organisaatiossanne tehdään ja ketkä niitä tekevät? Millaista tietoa havainnoista saadaan ja mitä tiedon perusteella tapahtuu? 

Samalla, kun turvallisuus, siihen kytkeytyvät vaatimukset ja ihmisten toiminta kehittyy, on tärkeää arvioida ja kehittää myös tilannetietoisuuden rakentamisen työkalupakkia. Tilannetietoisuuden rakentaminen on turvallisuuden johtamisjärjestelmän hermokeskus, jolla on suora yhteys tavoitteisiin, mittareihin, kommunikaatioon ja ihmisten osaamisen kehittämiseen.

Tilannetietoisuus rakentuu organisaation eri tasoilla erilaisin välinein ja kohdistuu eri asioihin.

Olemme kumppanisi…

1

Turvallisuuden tilannetietoisuuden työkalupakin arvioinnissa ja kehittämisessä​

2

Tilannetietoisuuden kehittämisessä organisaation eri tasoilla​

3

Tilannetietoisuuden kehittämiseksi tarvittavien menettelyjen valmentamisessa​

4

Ihmisten valmentamisessa parempaan yksilölliseen tilannetietoisuuteen ​

5

Turvallisuustavoitteiden ja –mittareiden sekä tiedolla johtamisen toimintamallin käyttönotossa​

6

Havaintojen tekemiseen aktivoinnissa ja havaintojen analysoinnin parantamisessa​

Keskustelemme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä: