prosessi sininen tausta mark-516277_1920

Turvallisuuden prosessien kehittäminen

Onko sitoutuminen turvallisuuden systemaattiseen johtamiseen ja jatkuvaan parantamiseen osana päivittäistä toimintaa organisaatiossanne hajanaista tai vähäistä? Mielletäänkö turvallisuuden johtaminen ja sen kehittäminen toimintona, josta vastaa vain turvallisuusorganisaatio?

Turvallisuuden johtaminen kannattaa ajatella prosesseina, jotka leikkaavat läpi koko organisaation.

Kuvaa turvallisuusprosessit

Määritä turvallisuusjohtamisjärjestelmän toteuttaminen kokonaisvaltaisiksi toimintaprosesseiksi. Prosessien määrittämisen keskiössä on turvallisuuden jatkuvan parantamisen saaminen osaksi päivittäistä toimintaa ja sen johtamista.

Kytke turvallisuuden johtamisjärjestelmä ja siihen liittyvät toimintaprosessit selkeäksi osaksi koko organisaation johtamisjärjestelmää.

Toteuta turvallisuusprosessien määritys ja kuvaaminen osallistavana ja ketteränä kehityshankkeena.

Turvallisuusprosessit on kuvattu.
Entä sitten?

Turvallisuusprosessien määrittelyn aikana ja sen jälkeen laadi prosessien käyttöönottosuunnitelma. Prosessien mukaisen toiminnan käynnistäminen arjessa edellyttää ajattelu- ja toimintakulttuurin muutoksia.

Prosessien onnistunut käyttöönotto edellyttää:
1. Yhteistä ymmärrystä turvallisuusprosessien mukaisen toiminnan sisällöistä ja hyödyistä
2. Prosessien mukaisen toiminnan esteiden poistamista (mm. muutosvastarinnan rakentavaa käsittelyä)
3. Sisäisen motivaation rakentamisen turvallisuusprosessien mukaiseen toimintaan

Miten liikkeelle?
Olemme kumppanisi…

1

Päätöksessäsi prosessimaisen ajattelun lisäämisestä turvallisuusjohtamisessa

2

Kehityshankkeen käynnistämisessä perustamalla ohjausryhmä ja kehitystiimi. Käynnistystyöpajojen toteutuksessa ohjausryhmälle ja kehitystiimille.

3

Kokonaissuunnitelman laatimisessa turvallisuusjohtamisen prosessien määritykselle ja käyttöönotolle

4

Kehitysohjelman toteuttamisessa osallistavalla ketterän kehittämisen työtavalla

5

Uudistetttujen turvallisuusprosessien käyttöönoton tukemisessa tehokkailla muutosjohtamisen menetelmillä

6

Turvallisuusprosessien jatkuvan parantamisen viemisessä osaksi johtamisjärjestelmää, johtamisen foorumeita ja päivittäisjohtamista

Keskustelemme mielellämme lisää!

Ota yhteyttä: