Pysyvä muutos tapahtuu aina ihmisten kautta. Hyväkään prosessikuvaus ei sellaisenaan tuota tuloksia, jos prosessin parissa työskentelevät ihmiset eivät lähde mukaan prosessin mukaan toimimiseen. Tämä korostuu sekä prosessien käyttöönotossa että arjen tilanteissa. Tuemme organisaatiotasi arjen työskentelyn kehittämisessä ja valmennamme esihenkilöille taitoja ja työkaluja suorituksen johtamiseen työntekijäää arvostavasti. 

Johtaminen on tavoitteellista vuorovaikutusta  

Prosessien johtaminen kohti parempaa suorituskykyä vaatii esihenkilöiltä taitoja käydä tavoitteellista ja kehittävää vuorovaikutusta tiimiläisten kanssa. Valmennamme esihenkilöille suorituskyvyn johtamisen perusperiaatteet sekä sen kannalta olennaiset vuorovaikutustaidot. 

Perusedellytysten varmistaminen 

Esihenkilön tehtävä on huolehtia, että tiimiläisillä on perusedellytykset kunnossa, jotta he voivat onnistua tehtävässään. Perusedellytyksiä ovat mm. ymmärrys oman työn vaikutuksista kokonaisonnistumiseen, sen sisällöstä ja tavoitteista sekä riittävät resurssit. Osana prosessijohtamisen kehityshankkeita valmennamme esihenkilöille muutosjohtamisen taitoja oman tiimin onnistumisen perusedellytysten varmistamiseen. 

Suorituksen johtamisen toimintamallin kuvaaminen ja toteutus 

Suorituksen johtamisessa keskeistä on toiminnan ja tulosten arviointi ja poikkeamiin reagointi. Osana prosessijohtamismallin kehitystä tai erillisenä hankkeena rakennamme ja käyttöönotamme yhdessä prosessikehitystiimin ja esihenkilöiden kanssa keskeiset käytännöt, mittarit ja toimintatavat, jotka mahdollistavat suorituksen johtamisen arjessa. 

Palautteen antamisen käytännöt ja harjoittelu 

Merkittävä tekijä suorituksen johtamisessa on palaute. Valmennamme esihenkilöille erilaisia palautteen antamisen malleja, joita myös harjoitellaan käytännössä valmennuksen aikana. 

Olemme kumppanisi…