Mitä työelämässä tapahtuu yhdessä tekemisen ja vuorovaikutuksen suhteen? Miten työtä ja asiakasarvon tuottamista tulee organisoida, kun muutosten määrä ja vauhti kiihtyvät entisestään ja ohjautuminen asiakkaiden tarpeista on vieläkin tärkeämpää? 

Monen työyhteisön ja tiimin palapeli on mennyt uusiksi, tiimien tapa työskennellä on muuttunut. Ketteryys, nopeampi reagointikyky ja jatkuva uudistuminen edellyttää uudenlaisia organisoitumisen ja toiminnan tapoja. Etä- ja hybridityö on tullut arkipäivään. Johtaminen on mennyt uusiksi. Esimiestä ei välttämät tarvita enää tiedonvälitykseen, työtehtävien koordinointiin eikä aina edes päätöksentekoon. Myös tiimin jäsenten odotukset työlleen ovat muuttuneet: entistä enemmän vapautta, luottamusta, päätöksentekomahdollisuuksia, autonomiaa ja hyvää johtamista. Mitkä palat tiimimäisessä toiminnassa on syytä uusia ja mitkä voimme edelleen säilyttää?

Webinaarissa pohditaan yhdessä Innotiimi-ICG:n konsulttien Jari Mielosen, Pia Rotkon, Antti Hellströmin ja Tarja-Maaria Tuosan kanssa, mistä paloista ja taidoista sujuvan ja hyvinvoivan tiimityön palapeli koostuu sekä minkälaisia piirteitä viime vuoden etätyöloikka on tuonut tullessaan. Vahva kokemus tiimien ja esimiesten valmennuksista ja erilaisten työyhteisöjen kehittämisestä on luonut heille ymmärrystä työyhteisöjen vuorovaikutuksen kipukohdista ja onnistuneista ratkaisuista.  Webinaarin taustaksi olemme myös jututtaneet teemasta erilaisten organisaatioiden esimiehiä.

Webinaarissa opit muun muassa:  

  • Mitä asioita tiimimäisessä työskentelyssä tulee huomioida? 
  • Mitä vastuullinen vaikuttaminen tiimissä tarkoittaa? 
  • Miten etä- tai hybridityön tekemisen muotona vaikuttaa tiimin toimintaan? 
  • Miten kehität ketterästi yhdessä?
  • Webinaarin osallistavassa osuudessa (viimeinen puoli tuntia, huom! vapaaehtoinen) pääset kuulemaan, mitä muiden organisaatioiden osallistujat ajattelevat teemoista. 

Ajankohta: Tiistaina 16.2.2021 klo 9:00-10:30 

Toteutus: Zoom-alustalla (linkki lähetetään ilmoittautuneille, ilmoittautuminen suljettu) 

Hinta: Maksuton  

Lisätietoja ja kyselyt: Jos haluat tietää lisää webinaarista, voit olla yhteydessä Antti Hellströmiin tai Tarja-Maaria Tuosaan.