Lean käytännön perusteet

Vantaa, Suomi

Young Business Boys in Suits Race Toy Cars

Kaksipäiväinen valmennus tapahtuu konkreettisesti 6-8 tuotantosolun muodostamassa polkuautotehtaassa. Lähtötilanteessa simuloimme prosessien tavanomaisimpia ongelmia, kuten vaihtelua, epätasaista laatua, turvallisuuspuutteita sekä vaikeutta ennakoida toimitusaikoja. Tehtävien toimenpiteiden vaikuttavuutta ja toimivuutta seurataan jatkuvasti ja tuloksia arvioidaan yhdessä.

Lean käytännön perusteet -valmennus on suunnattu tiimien esimiehille, lähiesimiehille, osaston johdolle ja kehittäjille organisaation perusvalmennukseksi.

Valmennuksen tavoitteet

  • Näet, miten yhteistyöllä voidaan vaikuttaa jokaisen työssä onnistumisen edellytyksiin sekä luoda puitteet järjestelmälliselle kehittämiselle.
  • Koet, miten omalla toiminnallasi voit vaikuttaa asiakasarvoon ja sitä kautta tulevaisuuteen.
  • Opit rakentamaan sujuvan ja vakaan prosessin, joka tuottaa laatua ja turvallisuutta vähentämällä hukkaa ja pienentämällä vaihtelua.
  • Otat ensi askeleet kohti prosessin sisään rakennettua turvallisuutta ja laatua.
  • Luot omakohtaisen kokemuksen ja näkemyksen siitä miten merkittäviä muutoksia voidaan saada aikaan pienillä askelilla.
  • Havainnollistat konkreettisella tavalla, miksi tietyt asiat ovat kehittämisen kannalta oleellisia ja toiset asiat eivät.

 

Ohjelma

Alustus systemaattiseen kehittämiseen

Punainen lanka pienten askelten kehittämisen takana
Oivaltamisen haasteet – mistä laatu ja tehokkuus syntyvät

Vaihtelu prosessissa – käytännön haasteet?
Polkuautotehtaan tuotantoprosessin haltuunotto
Nykytilanteen jäsennys ja kehittämispolun viitoittaminen

Työerien tunnistus ja kuvaaminen
Standardin rakentamisen
Tilaus
Harjoituksen purku
Kehittämistoimenpiteistä sopiminen

 

 

Prosessin tasaisuus ja virtauksen rakentaminen
Tuotannon ja työnkulun suunnittelu
Linjan koeajo, tahtiaika
Koeajon purku ja kehittämisen paikkojen tunnistus

Työnkulun standardointi ja linjan vakiointi
Tuotantoprosessin vakiointi
Työnkierto ja työnopastus
Linjan koeajo, tahtiaika
Koeajon purku ja kehittämisen paikkojen tunnistus

Yhteenveto

Olemme toteuttaneet usean vuoden ajan useita LEAN –valmennuksia, joiden tulokset ovat olleet erittäin myönteisiä. * Osallistujille on syntynyt parempi yhteinen ymmärrys sujuvuuden ja vakauden rakentamisesta käytännön tasolla.

Valmentajat

Paikka

Lean Learning Center, Riihimiehientie 7, 01720 Vantaa

Lisätiedot

Ari Väisänen: ari.vaisanen[at]innotiimi-icg.com, +358 50 571 2970

Hinta

890 €/osallistuja + alv (24%).
Mikäli samasta yrityksestä on useampia osallistujia: 850 €/osallistuja + alv (24%)
Aamupala, lounas ja iltapäiväkahvi sisältyvät valmennuksen hintaan.

Peruutusehdot

Myöhemmin kuin 5 arkipäivää ennen valmennusta tulleista peruutuksista veloitamme 50 % valmennusohjelman kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta eikä osanottaja saavu koulutukseen, veloitamme kokonaishinnan. Esteen sattuessa osallistumispaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.