Tule maksuttomaan Ratkaisuja kestävään kasvuun -webinaariimme 26.4.2023 klo 15.30-16.30. Webinaari antaa liiketoiminnan kehityksestä vastaaville johtajille konkreettisia eväitä kestävän kasvun mahdollistamiseen.


Kasvu on usein yrityksen liiketoiminnan keskeinen tavoite. Kasvutavoitteet vaihtelevat ja yritykset ovat varsin erilaisissa tilanteissa johtuen markkinasta, yrityksen koosta ja liiketoiminta-alueesta. ICG Innotiimi:llä on pitkä kokemus erilaisten yritysten kasvutavoitteiden tehokkaasta tukemisesta. Tässä ilmaisessa webinaarissa käymme läpi vinkkejä kestävän kasvun varmistamiseen.

Kirkas tavoite

Keskeinen lähtökohta kehittämiseen on ymmärtää kasvun tavoitteet. Miten tavoitteet tukevat yritysstrategian toteutusta ja millaista keinovalikoimaa tulisi käyttää kasvun tavoitteluun? Miten tehdään tavoite ymmärrettäväksi sille porukalle, jonka tulisi saada kasvu aikaiseksi? Esittelemme webinaarissa mallin, jonka avulla strategian tuomat tavoitteet kirkastetaan tekijöille.

Kasvun esteet ja hidasteet

Jos kasvu olisi helppo saavuttaa, kaikki sen olisivat jo tehneet. Jokaisella yrityksellä ja liiketoiminnalla on omat tapansa kehittää liiketoimintaa. Onko kehitystyön tulos tyydyttävä ja riittävä kasvutavoitteiden saavuttamiseksi? Mahdollisia syitä siihen, miksi kasvutavoitteita ei saavuteta on paljon. Tärkeää onkin tunnistaa nämä esteet ja pullonkaulat, jotta niihin voidaan vaikuttaa. Käymme webinaarissa läpi esimerkkejä syistä ja tekijöistä, jotka rajoittavat kasvua.

Kestävän kasvun mahdollistajat

Kasvun mahdollistamiseksi kehitystoiminta kohdistetaan tunnistettuihin esteisiin. Tämä voi tarkoittaa toiminnan virtaviivaistamista, ideoiden ja innovoinnin systemaattisempaa johtamista, oppimista ja riskinottoa tukevan kulttuurin rakentamista tai parempaa henkilöstön johtamista ja osaamisen hyödyntämistä. Kasvun tekevät ihmiset, ja siksi on tärkeää saada henkilöstö innostumaan ja sitoutumaan kasvun luomiseen.

Linjoilla tapaat ICG Innotiimin innovaatiojohtamisen tiimin: Juhani Lehtonen, Kristiina KiviharjuMiia Jaatinen ja Mikko Lehtonen.

Ajankohta: keskiviikko 26.4.2023 klo 15.30-16.30
Toteutus: Webinaari Teams alustalla.
Hinta: 0€
Lisätiedot ja kyselyt: Jos haluat tietää lisää webinaaristamme tai innovaatiojohtamisen konsultointipalveluistamme, ota yhteyttä Juhani Lehtonen 050 411 6137.

Ilmoittaudu mukaan!

    Innotiimi saa lähettää markkinointiviestejä minulle. Jokaisessa viestissä on ohjeet markkinointiviestien peruuttamiselle.