Sisäisen kehittämisen haasteet projekti­toiminnan näkökulmasta

tiimityö

Mari Noppa selvitti tänä syksynä valmistuneessa tutkimuksessaan aiemmin varsin vähän analysoitua teemaa, sisäisen kehittämisen ongelmakohtia projektijohtamisen näkökulmasta.

Nopan tutkimus vahvistaa, että kehitystoimia toteutetaan organisaatioissa ahkerasti. Niissä myös onnistutaan henkilöstön mielestä suhteellisen hyvin, mikä poikkeaa jonkin verran aikaisemmista tutkimustuloksista. Suurimmat haasteet löytyvät jalkauttamisvaiheen muutosjohtamisesta.

”Tutkimuksen toimeksiantaja oli ICG Innotiimi. Sparrasimme Markku Räisäsen kanssaan aiheen tarkempaa rajausta. Hankkeisiin kohdistunut tutkimus on perinteisesti keskittynyt ulkoisiin asiakasprojekteihin ja niiden läpivientiin. Meitä molempia kiinnosti sisäinen kehittäminen ja sain lukuisia organisaatioita valmentaneelta Markulta hyviä ehdotuksia ja jatkojalostusideoita”, kertoo Mari Noppa.

Tutkimus toteutettiin monimenetelmällisenä. Se sisälsi sekä kartoittavan kyselyn, johon vastasi yli 60 erilaisia organisaatioita edustavaa henkilöä, että case-tutkimuksen. Jälkimmäisessä oli mukana kaksi eri alojen yritystä – molemmat aktiivisesti toimintaansa kehittäviä kansainvälisesti toimivia pörssiyhtiöitä.

Yksittäiset kehitysprojektit onnistuvat, mutta tulosten käyttöönotto tökkii

Tutkimusryhmän vastauksista selviää muun muassa, että ulkoiset asiakasprojektit asetetaan organisaatioissa helposti etusijalle.  Tämä johtaa siihen, että oman sisäisen toiminnan kehityshankkeet jäävät sekä arkityön että asiakasprojektien jalkoihin.

”Tutkimus tuo erityisesti esiin, että jalkauttamisvaiheen muutosjohtamiseen on kiinnitettävä huomiota. Tämä siitä huolimatta, että itse kehitysvaiheen projektit ja hankkeet onnistuvat yli 50 prosentin mielestä hyvin. Eli toisin sanoen yksittäiset sisäiset kehitysprojektit onnistuvat, mutta tulosten käyttöönotto tökkii”.

”Toinen keskeinen kehitystarve on eri kehitysprojektien kokonaiskoordinoinnissa ja siinä erityisesti priorisoinnissa ja resursoinnissa. Johtamisjärjestelmä, tietojärjestelmät ja projektinhallintamallit tukevat kaikki onnistumista. Erityisen iso rooli hankkeiden läpiviennissä on kuitenkin osaavalla ihmisten johtamisella”.

Vahva strateginen johtaminen, organisaation muutoskyvykkyys ja kulttuuri sekä muutosjohtamiseen panostaminen ja oikeanlaiset metodit auttavat viemään sisäiset projektit menestyksellä läpi.

Tutustu Mari Nopan tutkimukseen.

Mari Noppa uskoo elinikäiseen oppimiseen ja nauttii työn ohella opiskelusta. Projektijohtamisen tutkimus on tehty Turun ammattikorkeakoululle. Hän on aiemmin valmistunut Vaasan yliopistosta ekonomiksi pääaineenaan johtaminen ja organisaatiot.

Ota yhteyttä!