Statistics

Päivitä turvallisuuden johtamisjärjestelmä

Turvallisuus koetaan tärkeäksi, mutta sitä ei johdeta systemaattisesti. Turvallisuuden johtamiseen tarvitaan toimiva johtamisjärjestelmä. Turvallisuuden johtamisjärjestelmä on turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kivijalka, mikä tulee kytkeä osaksi organisaatioiden kokonaisvaltaista johtamista.

Turvallisuuden johtamisjärjestelmä kuntoon

Organisaation turvallisuuden johtamisjärjestelmän kehittäminen aloitetaan analysoimalla vallitseva tilanne esim. turvallisuuskulttuurin kartoituksella. Kartoituksessa arvioidaan johtamisjärjestelmän neljän pääelementin tila ja toimivuus. Kartoituksen perusteella Innotiimin asiantuntijat laativat havainnollisen analyysin johtamisjärjestelmän tilasta, joka puretaan yhteisessä johdon tai laajennetun johtoryhmän työpajassa. Työpajan tuloksena organisaatiolle syntyy kokonaisvaltainen ja konkreettinen turvallisuuden johtamisjärjestelmän kehittämissuunnitelma.

Vaikuttavuus ja sisältö

Toimivan turvallisuuden johtamisjärjestelmän tuottama ajantasainen tilannetietoisuus luo edellytykset tehokkaalle ja toimivalle turvallisuusjohtamiselle. Toimiva turvallisuuden johtamisjärjestelmä varmistaa mm. johdon sitoutumisen, roolit, vastuut, dokumentaation, oikean tilannetiedon, riskien tunnistamisiin ja ehkäisyyn liittyvät prosessit, turvallisuustason seurannan ja mittaamisen, muutosjohtamisen, turvallisuuden jatkuvan kehittämisen, turvallisuusviestinnän sekä -koulutuksen.

Olemme kumppanisi…

1

Turvallisuuden johtamisjärjestelmään liittyvän tiedon keräämisessä (kartoitus, dokumenttien kokoaminen jne.), alustavassa analyysissä sekä tarkentavissa haastatteluissa.

2

Yhteenvetoanalyysin sekä yhteenvetoraportin laatimisessa ja purku-työpajan valmistelussa.

3

Johtoryhmän purkutyöpajoissa ja kehittämissuunnitelman rakentamisessa.

Ota yhteyttä!

Haluatko keskustella lisää aiheesta?

Ota yhteyttä!