perttula_header_2

Lean ja Design Thinking rokkaa

Luovuus on tärkeää, mutta ilman toimeenpanokykyä ei tuotteiden ja prosessien kehittäminen onnistu. Matti Perttula menee suoraan asiaan, eikä säästele sanojaan, kun hän sparraa, haastaa ja rohkaisee kuulijoita oikealle tielle.

Tuote- ja palvelukehityksessä hyvät ideat eivät yksin riitä. Kyky löytää poikkeavia ja toimivia ratkaisuja on perusedellytys, mutta täytyy olla muutakin. Kymmeniä kehityshankkeita ohjanneena ja toteuttaneena Matti tietää, että onnistuneeseen läpivientiin tarvitaan erityisesti toimeenpanokykyä.

– Kehityshankkeisiin löytyy yleensä luovia tyyppejä ideoimaan ja tekijöitä mukaan, mutta viimeistely ei silti onnistu. Vaikka yksilötasolla löytyisi myös ymmärrystä bisnestavoitteista ja kykyä motivoida toisia, maaliin ei pääse ilman toimeenpanokykyä.

Malliesimerkkinä organisaatiotason toimeenpanokyvystä Matti nostaa esiin Subwayn.

– Leipää on maailmassa tehty vuosisatoja, mutta Subway on onnistunut tuotteistamaan ja kaupallistamaan kansainvälisille markkinoille huippukonseptin täytettyjen leipien ympärille. Esimerkki siitä, miten tavanomainen idea on saatu myös kaupallisesti toimimaan ja tuottamaan.

Matti haastaa rohkeasti toteamalla, että yleensä vain noin 10 % tuotekehitykseen käytetystä ajasta on hyödyllistä. Kaikki muu on Leanin määritelmän mukaista tarpeetonta tekemistä eli hukkaa. Omien sanojensa mukaan hän rakastaa Leania juuri siksi, että se antaa toimivan viitekehyksen ja sopivat menetelmät kehittämishankkeille.

– Palvelu- ja tuotekehityksessä tärkeintä on, että ei aleta tehdä enemmän ja turhaa, vaan keskitytään aina arvon luotiin, hän lataa.

Matti on nähnyt, että Leanin periaatteet ovat loistavasti sovellettavissa innovointiin hyvin erilaisilla toimialoilla.

– Asiakkaat ovat saaneet valtavasti oivalluksia ja ideoita ja oppineet löytämään hukkaa omista prosesseistaan. Tyypillistä asiakkaan valmennustilanteessa onkin, että lopuksi löydetään aina joku hukan syy, johon voidaan vaikuttaa ja tunnistetaan kehitystarpeita.

Design Thinkingistä eli muotoiluajattelusta lähtenyt ongelman ratkaisumalli on Leanin ohella toinen Matin erinomaiseksi havaitsemista metodeista. Molemmat ”rokkaa”.

– Luovuus ja vuorovaikutus ovat edellä mainitussa jatkuvasti mukana innovoinnissa. Prototyyppien ja eri vaihtoehtojen kautta voidaan edetä kokeillen ja ideoiden kohti implementointia. Ja se toimii.

Parasta valmentamisessa on Matin mukaan mahdollisuus vaikuttaa ja uudistaa asiakkaiden ajattelua ja toimintatapoja. Motoksi on vuosien varrella puolivahingossa muodostunut ”Just do it, but do it really well”. Lausahdus kuvaa hyvin sitä, mikä on tuotteiden ja prosessien kehittämisessä kaikkein tärkeintä. Kannattaa tehdä, mutta kannattaa tehdä myös helkkarin hyvin

Ota yhteyttä Mattiin!