Suomen johtaviin autokaupan toimijoihin lukeutuva Veho aloitti vuoden 2017 alussa uusien Mercedes-Benz-henkilöautojen prosessikehityshankkeen. Kehityksen kohteena oli toimitusprosessi Suomessa auton maahantulosta toimitushetkeen asiakkaalle. Veho valitsi Innotiimi-ICG:n kumppanikseen vakuuttavien referenssien perusteella. Kehitysprojektin runko rakentui neljän työpajatapaamisen ympärille, joihin osallistui veholaisia eri osista organisaatiota. Käytännön esimerkkien tarkastelu, erilaiset pelit sekä itsenäinen pohdinta työpajatapaamisten välissä johtivat uusiin oivalluksiin. Onnistumisen avaimena oli toimitusprosessin kokonaisuuden tekeminen tutuksi ja läpinäkyväksi kaikille veholaisille, jotka osallistuvat sen eri vaiheisiin. Kehitysprojektin tuloksena uudistettua toimintamallia pilotoitiin yhdessä toimipisteessä ja jopa puolitettiin Suomen-toimitusaika entiseen verrattuna. Toimintamalli päätettiin ottaa pilotin tulosten perusteella käyttöön Vehossa laajemminkin.