andy-beales-BjcGdM-mjL0-unsplash

Kohti ketterämpää organisaatiota

Sovellatpa ICG:n ketteryysanalyysia tai muuta mittaristoa, olet tehnyt päätöksen muuttaa organisaatiotasi ketterämmäksi. Seuraava askel tässä projektissa ovat vaikuttavat räätälöidyt interventiot, jotka haastavat organisaatiosi muutokseen, mutta eivät kuormita sitä liikaa.

Jäsennä ensin tahtotila ja lähtökohdat

Ketteryydestä on paljon tietoa ja menestystarinoita ja aiheesta käydään intensiivisiä keskusteluja niin netissä kuin konferensseissa.  Yhtä jokaiselle sopivaa ketteryyden mallia tai perusteluja ketteryyden kehittämiselle ei kuitenkaan ole olemassa. Jokaisen organisaation tuleekin selvittää itse vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä hyötyä meille on ketteryydestä?
  • Mitkä ketteryyden näkökulmat erityisesti ovat meille tärkeitä ja hyödyllisiä?
  • Miten valitsen meille vaikuttavimmat näkökulmat?
  • Missä järjestyksessä meidän tulee edetä kehittämisessä?

Me autamme sinua löytämään vastaukset näihin kysymyksiin. Olemme ICG-ryhmässä jäsentäneet ketterän organisoinnin perusasiat seitsemään keskeiseen näkökulmaan. Tämän mallin avulla jäsennämme lähtökohdat ja rakennamme muutoksen polun organisaatiosi kehittämiseen ketterämmäksi.

Kehittämisen prosessi kohti ketteryyttä

ICG:n ketterän organisoinnin mallin elementit ovat toisistaan riippuvaisia. Siksi niiden keskinäiset vaikutussuhteet on otettava huomioon kehittämisessä. Lähestymistapamme on suunniteltu tältä pohjalta. Muutoksen polulle lähdetään liikkeelle niistä haasteista, joiden ratkaiseminen hyödyttää liiketoimintaasi eniten. Tämä tarkoittaa sitä, että käynnistämme yhdessä toimenpiteitä, jotka on fokusoitu keskeisiin kehityskohteisiin.

Toimenpiteet ovat hyvin rajattuja, mikä mahdollistaa lyhyet ja tehokkaat suunnitteluvaiheet, nopean reagoinnin kokeilujen kautta saataviin tuloksiin ja mahdollisuuksia tarkistaa suuntaa säännöllisesti. Tämän jälkeen etenemme niihin kehittämisen kohteisiin, jotka tukevat suunniteltuja kokeiluja tai joihin kokeilut vaikuttavat.

Olemme kumppanisi matkalla kohti ketteryyttä

VISIO

Me autamme sinua rakentamaan vision, joka luo selkeän ymmärryksen siitä, mitä ketterämmällä organisaatiolla tarkoitetaan.

MÄÄRITTELYT

Määrittelemme yhdessä lähtökohdat ja tulostavoitteet. Muotoilemme selkeät tavoitteet sille, mihin ketteryyden kehittämisellä pyritään.

KÄYNNISTÄMINEN

Me määrittelemme yhdessä kanssasi kehittämisen kokonaisuudelle prosessin, priorisoimme kehittämiskohteet ja täsmennämme ensimmäiset toimenpiteet.

 

OPPIMISPROSESSI

Suunnittelemme kanssasi tietoisen oppimisprosessin, johon kuuluvat prototypointi, kokeileminen, arviointi, oppiminen ja mukautuminen.

ANKKUROINTI

Ankkuroimme toimiviksi koetut toimintamallit, lähestymistavat ja testatut prosessit koko organisaatioon toimintaan.

 

VAKIINNUTTAMINEN

Juurrutamme yhdessä organisaatioosi ketterän asenteen, jotta matkanne kohti ketteryyttä ei keskeydy ensimmäisten muutosten jälkeen.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

    ICG Innotiimi saa lähettää markkinointiviestejä minulle. Jokaisessa viestissä on ohjeet markkinointiviestien peruuttamiselle.

    Käynnistä muutos jo tänään!