Nopeat tulokset -mallilla (rapid results) saat aikaan konkreettisia muutoksia 30–120 päivässä. Tämä on mahdollista, kun tavoite on johdettu strategiasta ja kehittäminen painottuu perinpohjaisen analyysin sijaan uuden kokeiluun ja oppimiseen. Menetelmämme tehokkuus perustuu siihen, että aktivoimme ihmiset hakemaan ratkaisua omiin käytännön ongelmiinsa.

Kokeiluista nopeasti käytäntöön 

Tavoite: Nopeat tulokset -malli tähtää konkreettisiin tuloksiin sekä organisaation parempaan muutoskykyyn ja ihmisten muutososaamisen nostamiseen uudelle tasolle.

Tekijöiden valinta: Valitkaa muutoksen ohjausryhmään edustajia organisaation eri osista ja tasoilta. Tunnistakaa varsinaiset Nopeat tulokset -kehittämisprojektien tiimien vetäjät, jotka valmennamme rooliinsa.

Roolimme: Autamme kirkastamaan uudistamistarpeet, tunnistamaan käytännön ongelmat ja määrittelemään tavoitteet. Valmennamme ja tuemme muutoksen tekijät prosessin eri vaiheissa. Lisäksi tuomme organisaatiosi käyttöön tehokkaat, osallistavan muutoksen fasilitointimenetelmät.

Tehtävänjako: Pienet autonomiset kehittämistiimit valitsevat omat konkreettiset kehittämisprojektinsa strategisten tavoitteiden suunnassa. Projektit valitaan siten, että ne ovat toteutettavissa 30 – 120 päivän sisällä.

Kokeiluista käytäntöön: Kehittämistoimenpiteet viedään mahdollisimman nopeasti kokeiluiden kautta käytännön tekemiseksi ja niistä oppimiseksi.

30 vai 120 päivää: Nopeat tulokset -malli on helposti skaalautuva organisaation koon ja toteutettavan uudistumisen laajuuden mukaan. Prosessi toteutetaan joko yhdessä tai useammassa 30–120 päivän aallossa.

Tulokset puhukoot puolestaan 

  • Isot ja monimutkaiset muutokset pilkkoutuvat helpommin ymmärrettäviin ja hallittaviin kokonaisuuksiin,
  • tekijät itse ratkaisevat monet käytännön ongelmat halutun muutoksen tieltä ilman aikaa vievää ja kustannuksia aiheuttavaa analysointia ja suunnittelua,
  • pääsette nopeasti liikkeelle ja haluttu muutos konkretisoituu tekemiseksi,
  • kohdistatte huomion todellisiin arjen ongelmiin, joiden ratkaisut ovat käytännön toimenpiteitä,
  • teette nopeita kehittämistoimenpiteitä pienin askelin samanaikaisesti laajalla rintamalla, ja saatte välittömästi palautteen kentältä mikä toimii ja mikä ei,
  • nopeasti arjessa näkyvät positiiviset tulokset johtavat onnistumisen kierteeseen ja saavat aikaan innostuneen ja motivoivan kehittämisen ilmapiirin läpi koko organisaation.

Olemme kumppanisi…