Miten onnistui hallituksen Kokeileva Suomi -kärkihanke?

ajatus

Kokeilukulttuurin kehittyminen Suomessa on hyvässä vauhdissa, mutta kokeilut jäävät usein irrallisiksi, eikä niistä saatua tietoa pystytä täysimääräisesti hyödyntämään päätöksenteossa. Näin arvioivat valtioneuvoston rahoittamassa selvityksessä Innotiimi-ICG, Suomen ympäristökeskus ja Tampereen yliopisto.

Kokeilujen ja kokeilevan kulttuurin edistäminen on Sipilän hallitusohjelman (2015) keskeinen keino uudistaa yhteiskuntaa ja eri alojen toimintatapoja sekä tuottaa uutta kasvua. Valtioneuvoston kanslia on ollut keskeinen kokeilukulttuuria edistänyt toimija, sillä se on koordinoinut Kokeileva Suomi -kärkihanketta.

Kokeilukulttuuri Suomessa – opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi (KOKSU) on kuluneen vuoden aikana koonnut kokeilujen ja kokeilukulttuurin anteja ja oppeja, ja laatinut suosituksia kokeilukulttuurin kehittämiseksi ja sen hyödyntämiseksi.

– Selvityksen tavoitteena oli tuottaa kokonaisvaltainen arviointi suomalaisen kokeilukulttuurin nykytilasta ja tarkastella hallituksen kärkihankkeen sekä hallituksen strategisten kokeilujen merkitystä ja vaikutuksia kokeilukulttuuriin, kuvailee KOKSU-hankkeeseen osallistunut Innotiimi-ICG:n innovaatiokonsultti Jarno Poskela.

Hankkeessa tuotiin esiin myös ehdotus arviointimallista kokeilukulttuurin edistymisen seurantaan ja kehittämisehdotuksia kokeilukulttuurin edistämiseksi seuraavalla hallituskaudella.

– Suomalaiset kunnat, valtionhallinto, ja kansalaisyhteiskunta ovat rohkeasti tehneet erilaisia kokeiluja, ja todenneet kokeilukulttuurin hyväksi tavaksi toimia. Kokeilutoimintaan on saatu hyvä tekemisen meininki päälle. Kokeiluja osataaan käynnistää ja viedä eteenpäin, mutta jatkossa tulisi keskittyä loppupäähän eli kokeiluista oppimiseen. Näin kokeiluja pystyttäisiin paremmin hyödyntämään julkishallinnon päätöksenteossa ja kehittämisessä, arvioi Poskela.

Hankkeen tuloksia esiteltiin Eduskunnassa 14. joulukuuta 2018.

KOKSU-arviointiryhmä

Riina Antikainen, Katriina Alhola, Hanna-Liisa Kangas, SYKE
Jari Stenvall, Ulriika Leponiemi, Elias Pekkola, Pasi-Heikki Rannisto, TAY
Jarno Poskela, Innotiimi-ICG

Lisätietoja