Kokeilujen ja kokeilukulttuurin edistäminen on ollut pääministeri Sipilän hallitusohjelman keskeinen keino uudistaa yhteiskuntaa ja tuottaa uutta kasvua. Kokeilut tunnistetaan osaksi julkisten organisaation normaalia kehittämistoimintaa ja ne nähdään tärkeäksi välineeksi uusien ratkaisujen etsinnässä.