Vuoden lopussa on hyvä aika tehdä henkilökohtaista tilinpäätöstä ja vuosikertomusta menneestä vuodesta. Teemme sitä yritykselle, tiimille ja työroolille, mutta harvempi meistä tekee sen omalta osaltaan myös työn ulkopuolella. Tarkastella mennyttä ja peilata tulevaa.