Yksilöllinen työnohjaus- prosessi

Yksilönohjaus PIa

Mitä omasta työstä ja roolista olisi hyvä oivaltaa nyt poikkeusaikana?

Miksi työnohjausta?

Koronakriisi haastaa työyhteisön jäsenet kaikilla tasoilla. Mitä se tarkoittaa työn tekemiselle? Mitä asioita omassa toiminnassa olisi juuri nyt hyvä kehittää, mihin pitäisi kiinnittää huomiota? Miten voin lisätä omaa ja toisten jaksamista?

Kenelle?

Esimiehille, asiantuntijoille, työntekijöille ja kaikille, jotka kokevat tarvitsevansa oman työn pohdintaa.

Sisältö

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi

  • jolle määritellään tavoite
  • jossa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia koulutetun ohjaajan avulla
  • jossa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi ja ammatillisen oppimisen edistämiseksi
  • jonka tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Sisältää esimerkiksi vähintään 5 virtuaalitapaamista á 1,5 h. Ensimmäisellä tapaamiskerralla sovitaan toteutuksen tapa, tapaamisten määrä ja aikataulutus. Prosessin kuluessa voidaan sopia lisätapaamisista tarpeen mukaan.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla arvioidaan työskentelytavan ja yhteistyön toimivuus ja sen pohjalta tehdään päätökset jatkosta.

Aika:

1,5 h /kerta

Hinta:

400 €/kerta

Toteutus:

Työnohjaus toteutetaan Teams- tai Zoom-alustalla.

Toteuttajat:

Pia Rotko tai Jari Mielonen

Ota yhteyttä, niin sovitaan suunnittelukokous