Organisaatiot hakevat itseohjautuvuudella ketteryyttä maailmassa, jossa muutokset tapahtuvat kiihtyvällä vauhdilla. Kun hierarkian tasoja karsitaan, ihmiset johtavat yhä enemmän omaa työtään. Tästä seuraa, että johtamisen on muututtava perinteisestä esimiehisyydestä palvelurooliin.