Nykyisessä yritysmaailman toimintakentässä korostuvat epävakaisuus, epävarmuus, monimutkaisuus sekä epäselvyys. Mukautuminen näihin haasteisiin vaatii innovaatiokyvykkyyttä. Tuloksekkaassa ideoinnissa ja innovoinnissa hyödynnetään yrityksen omia resursseja tehokkaasti. Samalla pitää kuitenkin tuoda riittävästi uusia näkökulmia kehityshaasteisiin. Tekoälyn käyttö on viimeisin uusi tapa tehostaa tätä työtä. Pelkästään työkalujen, kuten ChatGPT:n käyttö ei kuitenkaan riitä. Lisäksi tarvitaan systemaattinen tapa toimia, joka hyödyntää innovoinnin ja innovaatioprosessin tutkittuja ja toimivia periaatteita.   

ICG Innotiimi hyödyntää pitkäaikaista kokemusta innovoinnin kehittäjänä ja on aallonharjalla viimeaikaisessa nopeassa kehityksessä tekoälyn hyödyntäjänä. Tarjoamme joustavaa palvelua ja sitä tukevaa viimeisintä teknologiaa sekä pitkäjänteisiin, että nopeisiin lyhyen tähtäimen innovointihaasteisiin. 

Miten hyödynnät tekoälyä käytännössä? 

Tekoälyä voi hyödyntää innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa.  

Haasteen rajaaminen tekoälyn avulla 

 • Löydetään kannattavimmat ja mielenkiintoisimmat kehitysalueet 
 • Määritellään käytettävissä olevat resurssit toteutettavuuden maksimoimiseksi 
 • Määritellään strategisesti merkittävät tavoitteet 
 • Hahmotetaan alustava kaupallinen potentiaali 

Tekoälyn tukema ideointi 

 • Tuotetaan tehokkaasti asiayhteyteen sopivia ideoita riittävä määrä 
 • Osallistujat ja AI tuottavat ideoita samanaikaisesti tukien toisiaan 
 • Alustavien ideoiden tehokas arviointi tekoälyn tukemana   

Ideoiden yhdistely ja jalostaminen 

 • Tekoäly löytää toisiinsa liittyvät ideat myös valtavasta massasta tehokkaasti 
 • Samankaltaiset ideat työstetään pidemmälle hyödyntäen tekoälyn kykyä vastata esiin nouseviin kysymysiin 
 • Ihmisasiantuntijat kiteyttävät lopullisen tuotoksen ja konseptin 

Kehityskonseptien arviointi 

 • Tekoäly tuottaa tuloksen useilla eri arviointikriteereillä, jotka voivat olla numeraalisia, sanallisia ja esimerkiksi riskiarvioon pohjautuvia 
 • Ihmisasiantuntijat tekevät lopullisen kiteytyksen päätöksentekoa varten. 

Olemme kumppanisi matkalla kohti kestävää kasvua…