Bleistift-Rakete

Innovaatiostrategia suuntaa TKI-toiminnan strategisille kehitysalueille

Innovaatiostrategia määrittelee TKI-toiminnan fokusalueet, joiden sisältä etsitään liiketoimintamahdollisuuksia uusien tuotteiden ja palveluiden muodossa. Innovaatiostrategia suuntaa kehitystä ja kytkee innovaatiotoiminnan toteuttamaan liiketoimintastrategiaa.

Kasvua tavoittelevat huippuyritykset tietävät, että uudet ideat eivät tapahdu itsestään. Innovaatiot syntyvät tavoitteellisella suuntauksella ja johtamisella ympäristössä, joka on tarkoituksenmukaisesti luotu niiden löytämiseen ja kaupallistamiseen. 

Tätä varten tehdään innovaatiostrategia. Sillä kohdistetaan tutkimus- ja kehitysrahat ja -henkilöresurssit niille alueille, jotka ovat ratkaisevia yrityksen strategian onnistumisen kannalta. 

Mikä on innovaatiostrategia ja mitä se pitää sisällään?

Innovaatiostrategia on suunnitelma, jolla edistetään yritysstrategian mukaista uusien tuotteiden ja palveluiden etsimistä ja kaupallistamista, saadaksemme aikaan lisämyyntiä ja kilpailuetua. 

Innovaatiostrategia katsoo riittävän pitkälle tulevaisuuteen (3 – 10 vuotta), jotta kehitysvisio ehditään toteuttaa. Innovaatiostrategian tulisi sisältää: 

  • Toimialakohtaiset trendit (asiakkaat, teknologiat, markkinat jne.) 
  • Innovaatiostrategian kytkentä yritysstrategiaan – miten tuetaan kasvua? 
  • Innovaatiotoiminnan kehitysteemat (kuvaus, tavoitteet, mittarit), joiden sisältä haetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
  • Innovaatiokehitystiekartta (”innovation roadmap”) 

Parhaimmillaan innovaatiostrategia antaa innovaatiotoiminnalle selkeän suunnan, ohjaa ideointitoimintaa, mahdollistaa tavoitteellisen salkunhallinnan (hankkeiden resursoinnin ja priorisoinnin) ja tukee projektien läpivientiä 

Innotiimi-ICG ohjaa innovaatiostrategian muodostamisen

Innotiimi-ICG:n kokeneet innovaatio- ja muutoskonsultit ohjaavat innovaatiostrategian muodostamisen teille workshop-sarjana. Innovaatiostrategian kehittämiselle on hyvä varata aikaa noin 2 – 4 kuukautta. Fasilitoimme, haastamme ja sparraamme kehitysryhmää tekemään oikeat strategiset valinnat innovaatiotoiminnan kohdistamiseen. 


Innovaatiostrategian muodostamisen workflow: 

1. Rajaukset, suuntaus ja kehitystyön organisointi
2. Toimialakohtaisten markkinatrendien tunnistaminen ja analysointi
3. Asiakastarpeiden tunnistaminen, muutokset tarpeissa ja toimintakentässä
4. Muutosajureiden tunnistaminen, todistavat faktat ja tarinat – miksi emme voi jatkaa nykyisellään?
5. Innovaatiostrategian linjaus yritysstrategiaan – miten ajetaan / tuetaan kasvua?
6. Lähtötilanneselvitykset ja -analyysit
7. Innovaatiotoiminnan vision muodostaminen – miltä toimintamme / valikoimamme näyttää tavoitetilassaan?
8. Innovaatiotoiminnan kehitysteemojen, tavoitteiden ja mittareiden määrittely
9. Kehitysteemakohtainen toimenpidesuunnittelu, innovaatiotiekartan koostaminen
10. Innovaatiostrategian kytkeminen innovaatiojohtamismalliin 


 

Olemme kumppanisi…

1 Innovaatiostrategian muodostaminen

Toteutamme kanssanne osallistavan työpajasarjan, joiden aikana muodostetaan innovaatiostrategia.

2 Innovaatiostrategian kytkentä johtamismalliin

Kytkemme innovaatiostrategian johtamismalliin mm. ohjaamaan resursointipäätöksiä.

3 Innovaatiostrategian toteuttaminen

Tuemme teitä kiihdyttämään innovaatiostrategian mukaista käytännön toimintaa esim. innovaatiokiihdyttämöillä valituissa teemoissa.

Ota yhteyttä ja sovitaan lyhyt Teams aiheeseen liittyen!

    Tai soita: Matti Perttula +358 50 584 6850