Pirjo Marjamäki, hankejohtaja:

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusta valmistelee 200 hengen organisaatio, jonka tavoitteena on sujuva siirtyminen uuteen maakuntaan vuoden 2021 alussa. Parhaillaan on käynnissä uudistuksen esivalmisteluvaihe.

Uuden maakunnan lakisääteiseksi tehtäväksi on asetettu palvelulupauksen ja -strategian valmistelu yhdessä asukkaiden ja palveluiden käyttäjien kanssa. Laki ei kuitenkaan määrittele miten tämä kuuluisi tehdä, joten tarvitsimme valmistelutyössä apua erilaisille palveluiden käyttäjäryhmille sunnattujen työpajojen järjestämiseen ja fasilitointiin.

Kilpailutuksessa Innotiimi-ICG:n ehdotus erottui kovasta joukosta asiantuntemuksellaan ja osoittamalla ymmärrystä kokonaiskuvasta. Krista Keräsen ja Mikko Lehtosen paneutuminen kaikkiin mahdollisiin valtakunnan papereihin ja säädöksiin oli vaikuttavaa, ja heidän työnsä tuotti meille ymmärryksen osallistavasta prosessista ja työvaiheista.

Innotiimi-ICG toteutti ja fasilitoi keväällä 2018 nopealla aikataululla osallistavan palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäviä työpajoja, joissa palveluiden käyttäjäryhmät pääsivät esittämään tarpeitaan, vaatimuksiaan ja toiveitaan. Työpajat olivat varmasti konsulteille itselleenkin avartavia, sillä kuulimme esimerkiksi Husin kokemusasiantuntijoita, Vuosaaren terveysaseman terveysraatia ja Diakonissalaitoksen päihdeyksikköä.

Työpajoihin osallistui myös omia työntekijöitämme, sillä tilanteet tarjosivat mahdollisuuden oppia fasilitointia ja päästä kokeilemaan menetelmiä. Työpajojen pelillisyys toimi, vaikkeivät menetelmät olleetkaan osallistujille entuudestaan tuttuja. Osallistujia palkitsi omien silmien edessä muotoutuva lopputulos.

Tehtävä oli haasteellinen, sillä meillä oli tiukka aikataulu, ja kiteytys tarjottavista sotepalveluista piti tuottaa vaikka uudistukseen liittyy paljon epävarmuuksia. Tästä huolimatta meillä asiakkaan päässä oli turvallinen ja luottavainen olo, sillä Innotiimi-ICG teki osuutensa ja enemmänkin. Konsultit keskittyivät tehtäväänsä, he tuottivat hyvät aineistot ja pitivät työpajoissa langat käsissään minuutin tarkoilla käsikirjoituksillaan. Erityiskiitoksen haluan antaa huolellisesta taustatyöstä, mikä ei ollut meidän tapauksessamme helpoin mahdollinen tehtävä.

Kuva: Uusimaa 2019 -hankkeen tiedotus