Lappsetin tuotteet tuovat iloa ja inspiraatiota kaiken ikäisille sekä Suomessa että ulkomailla. Leikin ja liikunnan elämysten taustalta löytyy Rovaniemeltä johdettu tiukka tuotekehitysprosessi. Viime keväänä yhtiössä todettiin, että prosessissa on vielä trimmattavaa ja apuun tuli Innotiimi-ICG.

Matti Posti, tuotekehityspäällikkö:

Leanin periaatteita on sovellettu meillä päivittäisessä toiminnassa jo nelisen vuotta. Viime keväänä Leanin mukaisen nykytilan tarkastelun kautta huomattiin, että tuotekehitysprosessissa on vielä parannettavaa. Normaalisti prosessin läpimeno vie noin vuoden, mutta projektit eroavat toisistaan ja käytetty aika vaihtelee paljonkin. Tuli tarve yhtenäistää käytäntöjä ja lyhentää läpimenoaikoja.

Matti Perttula sattui olemaan yhteydessä oikeaan aikaan ja saimme hänestä sparraajan. Meille oli etua siitä, että valmennuksesta vastasi henkilö, jolla on itsellä kokemusta tuotekehitystoiminnasta. Matti osasi kysyä oikeita kysymyksiä ja toi ulkopuolista tuoretta näkökulmaa. Kiitosta voi antaa myös hyvästä materiaalista, josta osa on lainattu valmennuksen jälkeen suoraan omaan käyttöön.

Mukana oli henkilöitä eri puolilta organisaatiota, kuten hankinnoista, kaikkien eri osa-alueiden tuotekehityksestä ja tuotannosta. Laajaan joukkoon mahtui erilaisia näkemyksiä. Selkeä havainto valmennuksen aikana oli, että mitä kauemmas mennään tuotekehitystiimistä, sitä huonommin kokonaisuus nähdään ja tunnetaan. Hukkaa eli turhaa tekemistä löytyi eri osastojen rajapinnoista.

Valmennuksen aikana tuli selväksi, että meidän täytyy panostaa jatkossa prosessin läpinäkyvyyteen. On ihan oleellista, että prosessiosaamista on myös muualla kuin tuotekehitysosastolla. Kaikkien täytyy tunnistaa oma osuutensa ja sen vaikutus kokonaisuuteen. Jatkamme hyviksi havaituin Leanin opein tästä myös eteenpäin.

Kuvassa valmennukseen osallistujia Rovaniemen raikkaassa talvisäässä.

Kuvat: Lappset/Ville De Plancherine, Ranska ja Matti Perttula/Rovaniemi