Jussi Matilainen, teknologiapäällikkö, Fingrid:

Kantaverkkoyhtiönä yksi päätehtävämme on pitää valot päällä Suomessa. Tässä voimajärjestelmän valvomolla on keskeinen rooli. Jos eteen sattuu poikkeustilanne, tiedon pitää kulkea lukemattomille eri sidosryhmille mahdollisimman nopeasti ja ymmärrettävästi.

Halusimme lähteä uudistamaan valvomoa ja sen tuottamaa tilannekuvaa uutta teknologiaa hyödyntäen. Valvomon toiminta, sidosryhmien tarpeet sekä erilaiset viranomaismääräykset muodostavat hyvin kompleksisen kokonaisuuden, joten tiesimme tarvitsevamme kehityshankkeeseen mukaan ulkopuolista osaamista ja vetoapua.

Aiempien kokemusten ja yhteistyön perusteella valitsimme kumppaniksi Jarno Poskelan, jonka avulla loimme yhteisen vision ja lähdimme kehittämään radikaaleja innovaatioita rohkeasti yli toimialarajojen. Kutsuimme RadiCamp-työpajoihin mukaan 15 eri yritystä ja tahoa pohtimaan automaation, tekoälyn ja robotisaation valjastamista valvomon rutiinitöihin, ennakointiin sekä päätöksenteon tueksi.

RadiCampin tehokkuus perustuu mielestäni systemaattiseen työtapaan, jossa hyvin suunnitellut ja toteutetut työpajat konkretisoivat yksi kerrallaan tulevaisuuden toimintaympäristön, sidosryhmien tarpeet, radikaalit kehitysideat ja lopuksi innovatiiviset ratkaisut sekä käytännön kokeilut. Emme olisi yksin pystyneet ottamaan haltuumme tällaista kokonaisuutta. Työpajoista on tullut hyvää palautetta, ja Jarno kokeneena innovaatiokonsulttina luovii tilanteessa kuin tilanteessa saaden ihmiset osallistumaan. Jarno myös tarpeen tullen potkii eteenpäin ja katsoo perään, että sovitut asiat edistyvät.

Tärkein oivallus matkan varrella on ollut se, että yhteistyössä on voimaa, oli kyse sitten ideoinnista tai tositilanteesta valvomossa. Erilaisten tekijöiden ja ajatusten törmäyttäminen tuotti sellaisia ratkaisuajatuksia, joita ei olisi talon sisällä palaveeraamalla syntynyt.

Ohjelman tuloksena parhaista radikaaleista ideoista jalostui konkreettisia pilotteja, joita lähdimme työstämään eteenpäin. Olemme esimerkiksi kokeilleet kuinka puhepohjainen viestintä olisi muunnettavissa automaattisesti tekstipohjaiseksi ja miten valvomon tuottaman datan voisi visualisoida siten, että olennainen info erottuu helposti. Sekin on ollut oppimiskokemus, jos joku idea ei ole toiminutkaan.

RadiCamp-ohjelma toimi käynnistävänä sysäyksenä Valvomo 2023 -hankkeellemme. Uuden sukupolven digivalvomo on nyt monta askelta konkreettisempi tavoite. Meillä on paremmat eväät huomioida sidosryhmien tarpeet ja tuottaa reaaliaikainen, luotettava ja läpinäkyvä tilannekuva.

Fingridin RadiCamp-ohjelmaan osallistuivat Elenia, Elisa, Erillisverkot, Etelä-Savon pelastuslaitos, Finavia, Finnopt, Fortum, Huoltovarmuuskeskus, Ilmatieteen laitos, Nordpool, Quva, Tuuliwatti, Trimble Solutions, työ- ja elinkeinoministeriö, VTT sekä YLE.
Jussi Matilaisen kuva: Roope Permanto