365 vinkkiä prosessijohtamisesta, osa 8:

Millä periaatteilla saat aikaan kestäviä tuloksia?

Tämä on Innotiimi-ICG:n blogisarja 365 tapaa edistää prosessijohtamista ja prosessiajattelua organisaatiossasi.  Esitämme joka viikko seitsemän konkreettista keinoa prosessijohtamisen ääreltä.

Mikä on sinun keinosi jatkaa tätä listaa?

Millä periaatteilla saat aikaan kestäviä tuloksia?

Johtamista voivat kehittää vain johtajat. Jokaisella johtajalla on kokemuksia siitä, miten hän on onnistunut tai epäonnistunut johtamisen hankkeissaan tai tilanteissaan. Tämän perusteella hän on luonut itselleen ajattelu- ja toimintatapoja, joita hän noudattaa ehkä sen tarkemmin miettimättä. Jos ehdotat prosessijohtamisen hyödyntämistä omassa organisaatiossasi, nyt voisi olla hyvä hetki ottaa kantaa keskeisiin prosessiuskomuksiin:

1 Arvo luodaan asiakkaan prosessissa.
Tarkkaan ottaen organisaatio ei luo arvoa asiakkaalle vaan arvoa syntyy siinä tilanteessa, kun asiakas hyötyy organisaation tuotteesta, palvelusta tai muusta toiminnasta. tätä tilannetta voimme kutsua asiakaskohtaamiseksi ”Moment of truth”

2 Kaikki tulokset ovat toiminnan tuloksia.
Me vuorovaikutamme asiakkaidemme ja muiden ihmisten kanssa organisaatiossa toiminnan kautta tekemällä työtä ja päätöksiä. Tulokset ovat seurausta siitä, miten me onnistumme näissä vuorovaikutuksen tilanteissa.

3 Koko organisaation tulos on seurausta sujuvasta yhteistyöstä.
Liiketoimintaprosessit on ylivoimaisesti helpoin tapa tehdä näkyväksi ja organisoida asiakkaille arvo luova yhteistyö. 

4 Johtamisen tehtävä on luoda onnistumisen edellytykset.
Edellytyksillä tarkoitamme tässä yhteydessä mm. osaamista, tietotekniikkaa, tiimejä, tiedonkulkua, työohjeita. Esim. joskus Busineksen kannalta huonosti asetetut tavoitteet estävä yhteistyön ja johtavat osaoptimointiin eri funktioiden välillä. 

5 Ainoa pysyvä kilpailuetu on kyky parantaa, oppia ja innovoida nopeammin kuin muut alan toimijat.
Prosessijohtaminen on parantamisen johtamista. Asiakas valitsee sen toimittajan, jonka markkinointi, myynti, tuotteet ja palvelut asiakaspalvelu, parhaiten sopivat hänen tilanteeseensa. Tässä kilpajuoksussa on pysyttävä mukana.

6 Jos sinulla on johtamisongelma, luo prosessi.
Ydinprosesseilla organisaatio luo arvo asiakkailleen esim. markkinointi, myynti, toimitus ja asiakaspalvelu. Toisaalta tukiprosesseilla organisaatio luo edellytyksiä menestyä arvon luonnissa esim. liiketoiminnan suunnittelu, osaamisen kehittäminen tai tietojärjestelmien kehittäminen.  

7 Jos sinulla on toteutusongelma, luo dialogi.
Lähtökohtana on, että organisaation ihmiset yrittävät toimia tuloksia tuottavalla tavalla. Tätä toimintaa ohjaa ihmisten mielikuva siitä, millainen toiminta tuottaa tuloksia. Hyvän arvostavan ja tavoitteellisen keskustelun (dialogin) avulla, voimme selvittää miten kannattaa ko. tilanteessa toimia ja sopia toiminnasta.  

Millaisia johtamiseen liittyviä uskomuksia sinun organisaatiossasi on? 

Seuraavat askeleet 

Haluaisimme kuulla kokemuksiasi käytännön keinoista prosessijohtamisen ja prosessiajattelun kehittämiseksi. Lue myös aikaisemmat vinkit ja osallistu keskusteluun. Voit myös jakaa tätä sarjaa eteenpäin organisaatiossasi. Vuoden mittaisen blogisarjamme päätyttyä koostamme e-kirjan prosessijohtamisen kehittämisestä.