365 vinkkiä prosessijohtamisesta, osa 51: Miten yhdistää linjaorganisaatio, liiketoiminta-alueet sekä prosessijohtaminen?

Tämä on Innotiimi-ICG:n blogisarja 365 tapaa edistää prosessijohtamista ja prosessiajattelua organisaatiossasi. Esitämme joka viikko seitsemän konkreettista keinoa prosessijohtamisen ääreltä.

Mikä on sinun keinosi jatkaa tätä listaa?

Organisaatioita on mallinnettu erilaisilla hierarkiakuvauksilla, jotka kuvastavat erilaisia toimintologiikan malleja. Linjaorganisaation tyypillisin malli on alaspäin levittäytyvä haarautuva puu, jossa ylimmän johdon alta levittäytyvät organisaation toiminnot. Tähän toimintopohjaiseen malliin on lähdetty yhdistämään erilaisia matriisin kaltaisia ulottuvuuksia joko liiketoiminta-alueiden muodossa tai prosessien muodossa. Tässä blogissa on esitetty vinkkimme siihen, miten yhdistää nämä kaikki kolme aluetta toimivaan organisoitumiseen.

1 Linjaorganisaation vastuulla on resursointiin ja henkilöstön kehittämiseen ja kehittymiseen liittyvät asiat. Linjaorganisaatio kannattaakin organisoida toimintoihin tavalla, joka tukee osaamista ja sen kehittämistä.

2 Tarvittava toimintojen ja organisaatiotasojen lukumäärä linjaorganisaatiossa liittyy organisaation kokoon ja toiminnan monimutkaisuuteen. Yhden esimiehen tiimin kannattaa olla sopivan kokoinen, jotta esihenkilön perusvastuut ja tiimin toiminta on järkevästi organisoitu. Sopivan kokoinen tiimi on tyypillisesti 4-10 henkilöä yhdellä esihenkilöllä.

3 Organisaation arvon tuoton näkökulmasta liiketoiminta-alueet ovat luontaisin organisoitumisen tapa. Palveleeko organisaatio merkittävästi eri asiakassegmenttejä tai tuottaako merkittävästi erilaisia tuote- ja palvelukokonaisuuksia? Liiketoiminta-alueisiin jako voi perustua tällaisiin organisaation arvon tuoton eroihin. Keskeinen ajatus on se, että kyseinen liiketoiminta omistaa liiketoiminnan tulot ja menot, ja johtaminen kohdistuu tuloksen aikaansaamiseen.

4 Liiketoiminta-alueet voivat toimia organisaation raportoinnin kattorakenteena puhtaasti taloudellisena analyysinä. Liiketoiminta-alueet voidaan yhdistää näkymänä myös linjaorganisaatioon siten, että organisoituminen aloitetaan liiketoimintajaon pohjalta ja jatketaan siitä alaspäin taas toimintopohjaisena kuten kohdissa 1-2.

5 Prosessit keskittyvät organisaation yhteistyökykyyn sekä kyvykkyyteen tuottaa asiakasarvoa tehokkaasti. Toimivilla prosesseilla asiakas saa ostamansa ratkaisun luotettavasti ja vaivattomasti. Hyvä prosessirakenne palvelee asiakasta kokonaisvaltaisesti huomioiden asiakkaan vuorovaikutuskokemuksen organisaation kanssa. Prosessijohtamisessa keskitytään suorituskyvyn johtamiseen.

6 Prosessit kuvataan organisaatiolle prosessikartan muotoon kuvaamaan sitä miten ydinprosessit auttavat asiakastarpeen tyydyttämisessä. Prosessit voidaan piirtää haluttaessa organisaatiorakenteeseen matriisinomaisesti joko liiketoiminta-alueiden tai linjaorganisaation kanssa tai sitten jopa kolmiulotteiseksi kuutioksi, joka linkittää kaikki yhteen. Yksittäisen prosessin organisoituminen kuvataan rooleilla, joihin liittyvät ihmiset eri toiminnoista ja liiketoiminta-alueilta.

7 Eri johtamisjärjestelmän elementit yhdistyvät johtamisen foorumeilla. Linjaorganisaatio vastaa resursseista (aika, kustannukset), liiketoiminta-alueet tuloksista (myyntikate) ja prosessit suorituskyvystä (tehokkuus, hukka). Hyvässä johtamisjärjestelmässä on suunniteltu johtamisen foorumit, joilla näitä näkökulmia voidaan tarkastella yhdessä osana koko organisaation johtamista. Resurssikuormitus suhteessa suunnitelmaan, liiketoiminnan tulos sekä yhteistyön toimivuus suorituskykynä.

Seuraavat askeleet 

Haluaisimme kuulla kokemuksiasi käytännön keinoista prosessijohtamisen ja prosessiajattelun kehittämiseksi. Lue myös aikaisemmat vinkit ja osallistu keskusteluun. Voit myös jakaa tätä sarjaa eteenpäin organisaatiossasi. Vuoden mittaisen blogisarjamme päätyttyä koostamme e-kirjan prosessijohtamisen kehittämisestä.