mateus-campos-felipe-Fsgzm8N0hIY-unsplash

Yrittäjämäinen ote: toiminta voittaa suunnittelun

Suurten yritysten ajattelutavalla on rajansa. Jos ennustaminen ja suunnittelu ei ole mahdollista, tarvitaan pienille yrityksille luontaista yrittäjämäistä ajattelua ja toimintaa. Mutta miten voit herättää yrittäjyyshengen henkilöstössäsi? Harjoittelemalla yrittäjämäistä ajattelua ja luottamalla yrittäjämäisten projektien voimaan.

Yrittäjämäisen asenteen ja toimintatavan voi oppia

Yrittäjämäisen ajattelutavan mukaan voit aloittaa toiminnan, kun muut vielä suunnittelevat sitä, jos toiminnan periaatteet ja prosessi ovat sinulle tuttuja. Tämä on hyödyllinen ajatus erityisesti silloin, kun suunnittelu on vaikeaa suuren epävarmuuden vuoksi. Esimerkkejä tällaisista haasteista tarjoavat digitalisaatio, Industry 4.0 ja kulttuurinen muutos – vain muutamia mainitaksemme.

Kuka tahansa voi oppia, miten kokeneet yrittäjät ajattelevat. ”Sisäisten yrittäjien markkinat” on konseptimme työpajalle, jossa sitoutuneet työntekijät ja johtajat ottavat muotoilijan roolin. Työpajan osallistujat etsivät ja tunnistavat yrittäjyyshenkisiä mahdollisuuksia toiminnalle omassa vaikutuspiirissään ja ryhtyvät yrittäjämäisten projektiensa eli ”pikaveneidensä” kapteeneiksi. Jo työpajan aikana he rekrytoivat ensimmäiset jäsenet miehistöönsä ja aloittavat itsenäiset projektinsa arkityönsä rinnalla.

Varmistamme yrittäjämäisen toiminnan fokuksen, tuen ja reunaehdot asettamalla johtotiimin kanssa strategisen haasteen, kunnianhimon tason ja toimintaohjeet etukäteen. Kapteenit ohjastavat pikaveneitään, kehittävät miehistöään ja vievät kehityskohteitaan eteenpäin itsenäisesti useamman viikon ajan. Näin he harjoittelevat yrittäjämäistä ajattelutapaa ja samalla edistävät yritykselle hyödyllisiä tuotoksia. Samaan aikaan johtajat keskittyvät luomaan yrittäjämäiselle toiminnalle suotuisia olosuhteita ja toiminnan periaatteita yritykseen. Pikaveneitä ja yrittäjähenkisen ympäristön rakentamista tuetaan kapteenien ja johtajien yhteisillä oppimis- ja verkostoitumispajoilla. Näin varmistetaan toiminnan systemaattinen kehittäminen ja tuetaan kapteeneja tiimeineen pikaveneiden edistämisessä.

Uuden etsimisen ja nykyisen hyödyntämisen tasapaino

Yritykset tarvitsevat monissa asioissa kykyä tasapainoilla kahden vastakkaisen toimintatavan välillä. Erityisesti epävarmuuden ja nopean muutoksen aikoina tarvitaan suurten yritysten ajattelutapaa ennustettavien asioiden hallitsemiseen ja yrittäjämäistä ajattelutapaa uusien asioiden käynnistämiseen. Näiden yhdistäminen ei ole vakiintuneissakaan yrityksissä intuitiivista tai helppoa – yrittäjämäinen toiminta jää usein hallinnon ja sääntöjen jalkoihin. Kokeilevan otteen avulla johtajat ja työntekijät oppivat vaihtamaan yrittäjämäiseen ajattelu- ja toimintatapaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Harjoittelulla ja kokeillen tulevat osaksi yrityksen kulttuuria.

Olemme kumppanisi yrittäjämäisen otteen hyödyntämisessä:

INSPIRAATIO

Me viritämme yrittäjämäistä ajattelutapaa organisaatioosi.

SUUNNITTELU

Määrittelemme yhdessä sopivan viitekehyksen ja toteutusmallin kanssasi.

HARJOITTELU

Edistämämme yrittäjämäinen ote perustuu tieteellisiin tuloksiin.

MARKKINAT

Autamme teitä suunnittelemaan ja lähettämään liikkeelle yrittäjämäisiä ”pikaveneitä” tunnistetuista kehittämistarpeista yhdessä päivässä.

 

VÄLINEET

Tarjoamme sinulle välineet arjen yrittäjämäiseen toimintaan.

TUKI

Autamme ohjatuissa sprinteissä sinua verkostoitumaan, oppimaan ja ankkuroimaan oppeja organisaatioosi.

Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaamisaika keskustelulle!

    ICG Innotiimi saa lähettää markkinointiviestejä minulle. Jokaisessa viestissä on ohjeet markkinointiviestien peruuttamiselle.

    Käynnistä muutos jo tänään!