leon-Oalh2MojUuk-unsplash

Yhteisöohjautuen ketterämmäksi

Organisaatioiden tavat toimia elävät tänä päivänä kovassa murroksessa. Tekemiseen kaivataan lisää joustavuutta ja jatkuvaa uudistumista. Päätökset on tehtävä reaaliaikaisesti siellä, missä asiat oikeasti tapahtuvat. Nousee tarve toimia itseohjautuvammin ja enemmän tiimeinä yhdessä ohjautuen. 

Muutoksen tekeminen alkaa tarpeen näkemisestä 

Eri tilanteisiin ja toimintaympäristöihin sopii erilainen itseohjautuvuus. Kun lähdet kehittämään itseohjautuvuutta, olethan tietoinen siitä, mitä itseohjautuvuudella organisaatiossasi tarkoitetaan ja mitä sillä oikeasti halutaan saada aikaiseksi. Minkälainen itseohjautuvuus tukee organisaatiosi tavoitteita? Missä asioissa ja tilanteissa ihmisten halutaan toimivan itseohjautuvasti ja yhdessä ohjautuen? 

Tarve johtaa räätälöityihin kehittämistoimenpiteisiin 

Erityyppiset tavoitteet ja lähestymistavat itseohjautuvuuteen vaativat panostusta erilaisiin asioihin ja johtavat erilaisiin ratkaisuihin. Haussa täytyy olla tarkoituksenmukainen rakenne ja toimintatavat. Niiden on tarjottava riittävästi tukea ja ohjausta tavoitteiden mukaiselle tekemiselle. 

Muutos on yhteinen oppimisen prosessi 

Yhdessä oppiminen ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuden testata hallitusti vaihtoehtoisia tapoja toimintaan ennen kuin niihin sitoudutaan pysyvämmin. Kokeiluilla korvaat ”kristallipallon”. Haasta siis tyypillinen suunnittelukulttuuri: siirry nopeasti palaveritiloista kentälle sekä ohjaa kokeilemaan, mikä toimii ja mikä ei. 

Keskiöön ihmiset ja yhteistyö. 

Jotta organisaatiosi kykenee toimimaan ketterästi ja uudistuen, tarvitsette yhteisöohjautuvaa toimintaa tukevia käytäntöjä ja työkaluja. Tiimin jäsenet tarvitsevat uusia taitoja ohjata yhteistä työskentelyä ja erilaisia vuorovaikutustilanteita. Myös esihenkilöiden kyky tukea, sparrata ja haastaa tiimiensä toimintaa korostuu. 

Olemme kumppanisi… 

1 Muutosmatkan jäsentäminen

Jäsennämme yhdessä mitä, miksi ja miten?

2 Toiminnalliset rakenteet ja toimintatavat ohjaamaan tekemistä

Yhdistämme kokeilukulttuurin ja ketterät kehittämismenetelmät kehittämistyön tueksi

3 Uudet taidot ja työkalut

Valmennamme työkaluja ja taitoja yhdessä tekemisen tueksi

Täytä alla oleva lomake, niin olemme sinuun pian yhteydessä!