Innotiimin Managing Partner Matti Perttula ja Eduhousen toimitusjohtaja Jukka Vento totesivat, että heillä kummallakin on jotain, mitä toinen tarvitsee. Tästä ideasta lähti uudenlainen yhteistyö Innotiimin ja Eduhousen välille.

Eduhouse on kuin koulutusalan Netflix: videomuotoisten verkkokoulutusten portaali, johon tuodaan oppimissisältöjä eri alojen asiantuntijoilta. Eduhouse on koulutuksellisten verkkosisältöjen tuotannossa ja jakelussa alansa huippuosaaja.

Innotiimi puolestaan hallitsee liiketalouden ja työelämätaitojen konsultoinnin ja valmennuksen sekä kasvotusten että etäkokouksina. Matti ja Jukka näkivät yritysten yhteistyössä potentiaalia laajentaa kummankin asiakaskuntaa, joten he lähtivät keväällä 2022 toteuttamaan yhteisiä verkkovalmennuksia.

Innotiimi kehittää tekemistään asiakas edellä

”Innotiimille motivaatio tähän yhteistyöhön lähti siitä, että halusimme parhaan mahdollisen kumppanin tuottamaan monikäyttöisiä videosisältöjä. Eduhousen studio ja tuotantotiimi ovat aivan omaa luokkaansa”, Matti summaa.

Innotiimi hyödyntää Eduhousen kanssa tuotettuja materiaaleja myös osana omia konsultointiprojektejaan ja tuottaa sillä tavoin lisää arvoa asiakkailleen.

”Kehitämme aina tekemistämme asiakas edellä. Kokeilemme rohkeasti ja ketterästi uusia tapoja auttaa asiakasta kerryttämään liike-elämässä tarpeellisia taitoja. Tämä yhteistyö on aivan win-win meille”, Matti kertoo.

Eduhousen toimintamalli eroaa muista verkkokoulutustarjoajista – paikallinen osaaminen esiin!

Eduhousen toimintamalli eroaa ratkaisevasti monista muista globaaleista verkkokoulutustarjoajista. Eduhousen tavoitteena on palvella asiakkaita paikallisesti, paikallisilla kielillä ja esimerkiksi paikallisen lainsäädännön huomioon ottaen. Niinpä myös kouluttajien täytyy olla paikallisia asiantuntijoita.

”Seuraamme, mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu ja mitkä ovat trendaavia ja tarpeellisia aihealueita. Sen jälkeen kartoitamme parhaat mahdolliset kouluttajat, kuten Innotiimin osaajat”, Jukka kertoo ja jatkaa:

”Yhdessä määrittelemme ja suunnittelemme sisältöjä, jotka Innotiimin asiantuntijat toteuttavat kanssamme Eduhousen studioilla.”

Yhteistyöstä lisäarvoa molempien yritysten asiakkaille

Eduhousen asiakkaille Innotiimin sisällöt esimerkiksi muutosjohtamisesta ovat tarjolla kuukausiasiakkuuden hinnalla. Asiakas voi itse valita, milloin ja mitä haluaa opiskella ja kuinka paljon kerrallaan. Innotiimi puolestaan käyttää sisältöjä lisä- ja ennakkomateriaaleina asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan.

”Sisällöt palvelevat laajaa kohderyhmää, joten yhteistyön avulla yhä useampi saa osansa Innotiimin asiantuntijuudesta liiketoiminnan kehittämisessä. Innotiimin asiantuntijat ovat jatkuvasti asiakasrajapinnassa ja ajan hermolla, joten he tietävät, millaisia tarpeita myös meidän asiakkaillamme on”, Jukka kiteyttää yhteistyön lisäarvon.