HSE managerit, työturvallisuuspäälliköt ja työsuojelupäälliköt joutuvat vaikuttamaan turvallisuuteen liittyvissä asioissa organisaation eri puolille ja siellä eri rooleissa toimiviin ihmisiin. Olemme toteuttaneet heitä varten uuden muutosjohtamisen verkkovalmennuksen.

Työssään työturvallisuusammattilaiset tarvitsevat hyviä muutosjohtamisen taitoja. Pelkkä informointi, vakuuttelu ja perustelut kehityshankkeiden ja toimenpiteiden tärkeydestä eivät riitä. Tarvitaan taitoja ottaa ihmiset mukaan asioiden käsittelyyn. Tarvitaan myös taitoja ohjata käsittely kulloisessakin tilanteessa keskeisiin kysymyksiin:

 • Miten käsiteltävän asian suhteen saadaan aikaan parempaa yhteistä ymmärrystä?
 • Miten voidaan vaikuttaa ihmisten suhtautumiseen, asenteisiin ja perustavaa laatua olevaiin ajattelutapoihin?
 • Miten rakennetaan valmius uuteen sitoutumiseen, kokeiluihin, toimintatapojen muutokseen käytännössä ja pysyvyyden varmistamiseen?

Pohditko sinä näitä kysymyksiä ja haluaisit niihin käytännön työkaluja? Nyt siihen on loistava tilaisuus. Tuomme valmennuksessa työkaluja sekä toimimiseen ryhmien kanssa että kahden keskisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Aloitamme kevään aikana viikoittaiset avoimet muutosjohtamisen taitojen valmennukset, jotka aluksi toteutamme verkossa. Kun koronatilanne on rauhoittunut ja olemme saaneet riittävästi palautteita ja kokemuksia verkkovalmennuksista, teemme päätökset mahdollisista kasvokkain toteutettavista valmennuksista ensi syksyn aikana.

Ensimmäinen valmennus toteutetaan pilot-valmennuksena ja siihen otetaan 8 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Tämä pilot-valmennus on maksuton. Näin haluamme omalta osaltamme olla mahdollistamassa kehittämistoiminnan jatkuvuuden poikkeuksellisena kriisiaikana.

Toteutus: Verkkovalmennus

Valmennuksen kesto: 3 tuntia

Valmennuksen hinta: 197 € + alv. Hinta sisältää valmennuksen teemoihin liittyvän käsikirjan sähköisessä muodossa

Ilmoittautumiset ja kyselytanssi.juutilainen@innotiimi-icg.com

Ajankohta

 • Perjantai 27.3.2020 klo 9-12 (Maksuton pilot -valmennus, max 8 osallistujaa)
 • Perjantai 3.4.2020 klo 9-12 (8-10 osallistujaa)
 • Keskiviikko 8.4.2020 klo 9-12 (8-10 osallistujaa)
 • Perjantai 16.4.2020 klo 9-12 (8-10 osallistujaa)
 • Perjantai 24.4.2020 klo 9-12 (8-10 osallistujaa)
 • Keskiviikko 29.4.2020 klo 9-12 (8-10 osallistujaa)
 • Perjantai 8.5.2020 klo 9-12 (8-10 osallistujaa)
 • Perjantai 15.5.2020 klo 9-12 (8-10 osallistujaa)
 • Perjantai 29.5.2020 klo 9-12 (8-10 osallistujaa)

Touko-kesäkuun ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin