Schreibtisch

Prosessijohtamisen valmennuspäivä johdolle tai asiantuntijoille

Muutosmatka prosessijohdettuun toimintaan täytyy aloittaa jostain. Hyvä startti on sopia kanssamme ydinryhmälle prosessijohtamisen valmennuspäivä. Valmennuspäivän aikana käydään läpi mm. prosessijohtamisen periaatteita ja parhaan käytännön -mallia, puntaroidaan mallin hyötyjä ja haastekohtia ja asetetaan tavoitteita kehittämisen suhteen.

Kengänkärjet samaan suuntaan prosessijohtamisen valmennuspäivässä

Lähtötilanteena olette päättäneet kehittää prosessimaista toimintaa organisaatiossanne tai perehtyä aiheeseen syvällisemmin. Erinomainen keino lähteä oikealla jalalla liikkeelle on kerätä ihmiset yhteen, tutustua prosessien johtamisen ja kehittämisen periaatteisiin ja yhdessä sopia tavoitteista, kehittämisen organisoinnista ja toimenpiteistä.

Prosessijohtamisen kehittämisen ensimetrit ovat kaikista tärkeimmät. Alussa on ensisijaisen tärkeää muodostaa yhteinen käsitys sisällöstä, tavoitelluista hyödyistä sekä mahdollisista ongelmakohdista ja sudenkuopista. Lyhyesti – prosessijohtamiselle luodaan toiminnallinen ja toimintakulttuurinen merkitys.

Pidämme johto- ja asiantuntijaryhmille suunnattuja prosessijohtamisen valmennuspäiviä, jonka taustalla on kokonaisvaltainen Parempia tuloksia prosessijohtamisella -mallimme.

Prosessijohtamisen valmennuspäivän sisältöä

Prosessijohtamisen valmennuspäivä mukautetaan aina teidän tilanteeseenne. Käymme suunnittelutapaamisessa läpi asian taustat ja lähtökohdat ja perehdymme laajempaan toiminta- ja johtamisjärjestelmään. Tämän pohjalta valmennuspäivälle luodaan tavoitteet, juoksutus ja kevyt ennakkotehtävä.

Kokonaisuuteen kuuluu suunnittelu, toteutus, fasilitointi, dokumentointi ja tulosten purku. Valmennus voidaan toteuttaa livenä, virtuaalisesti tai hybridi-mallisesti yhdistäen lähi- ja etäosallistumista.

Itse valmennuspäivä toteutetaan fasilitoituna vuorovaikutteisesti. Pohjustamme käsiteltävät kysymykset malleilla ja esimerkeillä, jonka jälkeen osallistujat ratkovat avainasiat ohjatusti.

Tyypillisiä avainkysymyksiä valmennuspäivään:

  • Mitä prosessijohtaminen oikeastaan on?
  • Mitkä ovat tyypilliset sudenkuopat vs. menestystekijät prosessijohtamisen kehittämisessä?
  • Mitä hyötyjä prosessijohtamisella tavoitellaan?
  • Mikä on lähtötilanteemme aisan suhteen?
  • Millä tavoin prosessijohtaminen kytketään nykyiseen johtamisjärjestelmään?
  • Millä tavoin kehitystyö organisoidaan ja aikataulutetaan?

Kaiken kaikkiaan valmennuspäivä on virikkeellinen ja erinomainen tapa päästä käytännön tasolla liikenteeseen tai syventää ymmärrystä prosessien johtamisen ja kehittämisen suhteen.

Ota yhteyttä prosessijohtamisen konsultteihimme!

Olemme kumppanisi…

SUUNNITTELU
Suunnittelemme teidän tilanteeseenne sopivan valmennuspäivän

TOTETUS
Valmistelemme ja fasilitoimme innostavan ja opettavan valmennuspäivän.

ETENEMINEN
Käymme läpi havainnot ja tulokset päivästä ja suunnittelemme kanssanne seuraavat kehitysaskeleet

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta!