New Technology business background

Prosessijohtamismallin kehittäminen

Me näemme prosessijohtamisen ihmisläheisenä suorituksen johtamisena. Prosessijohtamisesta varten määritellään ja kuvataan prosessiarkkitehtuuri. Tämän jälkeen tunnistetaan ja vastuutetaan prosessien käyttöönoton, päivittäisjohtamisen ja kehittämisen tekemiset ja niihin liittyvät käytännöt. Prosessijohtamisen käytännöt integroidaan osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää. Olemme konsulttinne prosessijohtamisen mallin kuvaamisessa ja käytännön toteutuksessa.

Prosessijohtamismalli käytännöllistää tekemisiä ja vastuita

Meidän konsultointilähestymisemme on suunnitella ja ohjata teille sarja valmentavia työpajoja, joiden aikana luodaan pääsisällöt prosessijohtamisen osa-alueisiin ja vaiheisiin.  Prosessijohtamismalli kuvataan näiden yhteistilaisuuksien tulosten pohjalta ja jatkojalostetaan valmiiksi omistajan ja ydintyöryhmän kanssa.

Me kutsumme tätä kokonaisuutta prosessijohtamismallin kehittämiseksi. Ilman asianmukaista johtamismallia prosessikehitystyö jää helposti paikalliseksi eikä laajamittaisia hyötyjä saada realisoitua.

Prosessiarkkitehtuurin kuvaaminen

Määritellään asiakas, hänen vaatimuksensa ja asiakkaan prosessi, johon toimintamme liittyy. Kuvataan yrityksemme arvoketju prosessien verkostona. Sovitaan prosessikuvausmuodot käyttötapausten mukaan. Rajataan ja kuvataan yksittäiset toimintaprosessit tarkoituksen mukaisella tasolla, joka kantautuu työarkeen.

Käyttämämme prosessikuvausmuodot täyttävät kirkkaasti myös ISO9001 laatustandardin vaatimukset.

Prosessijohtamisen malli kehittäminen

Prosessijohtaminen vaatii onnistuakseen systemaattisen toimintamallin, joka integroituu yrityksen laajempaan johtamisjärjestelmään. Toimiva prosessijohtamismalli pitää sisällään prosessiarkkitehtuurin muodostamisen ja ylläpitämisen, uusien tai uudistettujen prosessien käyttöönoton sekä prosessien päivittäisjohtamisen ja kehittämisen vastuut ja käytännöt.

Konsultoimme ja fasilitoimme työpajoja, joissa muotoillaan tarpeisiinne soveltuva prosessijohtamisen toimintamalli ja siihen liittyvät käytännöt. Lähtökohtana tunnistetaan prosessijohtamiseen liittyvät tekemiset ja roolitetaan johtamismalli vastuiden kautta. Konkreettiset käytännöt liittyen esim. prosessiasioiden käsittelyyn johtamisfoorumeilla, poikkeamiin reagointiin sekä suorituskyvyn mittaamiseen ja arviointiin vievät mallin käytännön tasolle.

Prosessijohtamisen taito- ja työkaluvalmennukset

Valmennamme esihenkilöstölle ja prosessien kehittäjille menetelmiä, taitoja ja työkaluja prosessijohtamiseen liittyen. Prosessijohtaminen kiteytyy kolmeen osakokonaisuuteen: prosessien käyttöönotto, prosessien mukaisen toiminnan päivittäisjohtaminen ja prosessien kehittäminen. Viitekehyksenä käytämme osallistavaa ja valmentavaa muutosjohtamista.

Olemme kumppanisi…

PROSESSIARKKITEHTUURIN KUVAAMINEN

Tunnistamme asiakkaan prosessin ja sitä vastaavat yrityksen ydin- ja tukiprosessit. Valitsemme käyttötarkoituksiin soveltuvat prosessikuvausmuodot ja sparraamme prosessien kuvaamista.

PROSESSIJOHTAMISEN MALLIN MUOTOILU

Suunnittelemme ja fasilitoimme sarjan työpajoja, joissa määritellään prosessijohtamisen tekemiset, vastuut ja käytännöt käytännön tarpeista käsin.

VALMENTAMINEN

Valmennamme esihenkilöille ja kehitysvastuullisille prosessijohtamiseen liittyviä menetelmiä, taitoja ja työkaluja.

Ota yhteyttä ja keskustellaan aiheesta lisää!