Toimintasi sujuvuus luo arvoa asiakkaalle. Lean Office -valmennuksessa havainnollistamme, miten tavanomaisesta hallintoprosessista voidaan vaiheistetusti kehittää asiakasohjautuva ja sujuva palveluprosessi. Simuloidulla kehitysmatkalla havainnollistamme osallistujille vaihtoehdon tulipalojen sammuttamiselle ja kiireessä tekemiselle.

Hallinnosta palveluprosessiin

Lean Office -valmennuksessa opit näkemään miksi ja miten järjestelmällinen kehittäminen Lean-periaatteita soveltaen tapahtuu.

Havahtuminen nykytilanteen toimimattomuuteen on ensimmäinen askel kehittämisen tiellä. Organisaation hallinnoksi simuloidussa toimintaympäristössä osallistujat pyrkivät parantamaan nykyistä hallinnon prosessia ja rakentavat uudenlaisen asiakaslähtöisen prosessin.

Osallistujat oivaltavat, miten hukkaa sisältävistä työvaiheista ja prosesseista voidaan kehittää enemmän asiakasta hyödyttävää toimintaa. Lisäksi osallistujat oppivat näkemään keskeytyvän työn ja siilomaisen toiminnan haitat. Tarkastelemme erityisesti toissijaisten tarpeiden syntymistä ja siitä aiheutuvaa tarpeetonta lisätyökuormaa.

Kahden päivän valmennus kasvattaa arvokasta osaamisen pääomaa kaikille hallinnon parissa toimiville, jotka haluavat soveltaa käytännönläheisesti Lean-periaatteita oman ja yhteisen työn kehittämiseen. Lean Office tarjoaa osallistujille yhteisen kokemusalustan ja samalla mahdollisuuden uuden toimintatavan kokeilulle turvallisessa toimintaympäristössä.

Olemme kumppanisi…