Toteutamme Lean-kehityskoulutuksen yhteistyössä Laatukeskuksen kanssa!

Intensiivisen ja vuorovaikutteisen kurssin aikana opit Lean-ajattelun periaatteet tuote- ja palvelukehityksessä. Opit myös hyödyntämään Lean-työkaluja. Lean-kehittämisen viitekehys yhdistää perinteistä tuotantolähtöistä Lean-ajattelua innovoinnin parhaisiin käytäntöihin (osallistava yhteiskehitys, muotoiluajattelu, kokeileva kehittäminen jne.). Tuote- ja palvelukehitystoiminnan tehokkuus ja kyky tuottaa asiakasarvoa kasvavat Lean-käytäntöjen avulla.

Lean-kehityskoulutus on ensi kertaa saatavilla avoimena, vastaavaa kokonaisuutta on aiemmin toteutettu vain yrityskohtaisesti.

Mistä Lean kehittämisessä on kyse?

Tuottaako tämä asia mitä nyt teen arvoa asiakkaalleni? Jos vastauksesi on kyllä niin jatka. Jos ei niin pysähdy – toimintasi on hukkaa eli ajan tai rahan haaskausta.

Tässä on Lean-toimintamallin ydin. Haluamme maksimoida ideasta-markkinaan arvovirran eliminoimalla hukan. Lean antaa viitekehyksen, menetelmät ja työkalut voittavaan kehitystapaan. Lean ei ole vain ohimenevä muoti-ilmiö, se on innostava ja monipuolinen kehittämisfilosofia, joka toimii käytännössä takuuvarmasti. Lean pyrkii jatkuvaan suorituskyvyn parantamiseen ongelman ratkaisun keinoin lähtien idean testauksesta oikeilla asiakkailla ja varmistaen näin, että se ratkaisee asiakkaan ongelman. Varmista, että organisaationne uusiutumiskyky kehittyy asiakastarpeiden muuttuessa!

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu kehitysammattilaisille organisaatioiden eri tasolta, esim. kehitysjohtajille ja -prosessin omistajille, kouluttajille, tuote- ja kehityspäälliköille, projektipäälliköille, yrittäjille sekä muotoilijoille, suunnittelijoille ja markkinoijille. Lean-kehittämisen periaatteet ja työkalut ovat hyödynnettävissä toimialasta ja sovellusalueesta (uusi tuote, palvelu, liiketoimintamalli tai toimintatapa) riippumatta.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii liikkeenjohdon konsultti ja kehitysammattilainen TkT Matti Perttula (LinkedIn). Matti yhdistää parhaan käytännön malleja todelliseen kehitysarkeen. Konsultoinnin lisäksi hänellä on kokemusta yli sadasta kehityshankkeesta muun muassa kehitysjohtajana Ruukilla vastaten tuote- ja palvelutarjoamasta ja liiketoiminnan kehittämisestä.