Das nasse Vordeck einer klassischen Yacht

Jatkuvan parantamisen (JaPa) käytännöt ja työkalut

Tuemme organisaatiotasi poistamaan ongelmien ja poikkeamien juurisyyt pysyvästi ja saavuttamaan positiivisen kierteen, jossa vähemmällä työllä saadaan aina vain aikaan enemmän. Suorituskyky ja tulokset nousevat uudelle tasolle samalla kun ihmisten työhyvinvointi parantuu.

Jatkuvan parantamisen käytännöt sekä tarvittavien systemaattisten ja luovien ongelmanratkaisutyökalujen valmennukset

Jatkuva parantaminen on keskeinen osa prosessijohtamista ja Lean-ajattelua. Jatkuva parantaminen tehdään systemaattiseksi luomalla arkiset toimintatavat, jotka usein on määritelty toimintaprosessikuvauksiin osana organisaation toimintajärjestelmää.  Lisäksi organisaatiossa toimivat ihmiset tarvitsevat taitoja jatkuvan parantamisen toteuttamiseen arjessa. Näitä taitoja ovat valmentava johtamisote ja dialoginen vuorovaikutus sekä erilaiset systemaattiset ja luovat ongelmanratkaisutaidot.

Jatkuvan parantamisen johtamisen prosessin määritys ja käyttöönotto

Osana prosessijohtamismallin kehitystä tai erillisenä hankkeena rakennamme ja käyttöönotamme yhdessä avainhenkilöiden kanssa jatkuvan parantamisen johtamismallin, joka kytketään osaksi organisaation laajempaa johtamisjärjestelmää.

Jatkuvan parantamisen toimintamallin ja työkalujen määritys ja käyttöönotto

Osana prosessikuvauksien määritystä tai erillisenä hankkeena määritämme ja käyttöönotamme yhdessä avainhenkilöiden kanssa keskeiset periaatteet, toimintamallit ja käytettävät työkalut jatkuvan parantamisen toimenpiteiden toteuttamiseen ja vaikuttavuuden arviointiin.

Jatkuvan parantamisen taitojen osaamisen kehitys

Poikkeamien ja ongelmien juurisyysanalysointi tulee olla perusteellista, jotta korjaavat toimenpiteet kohdistuvat oikein.  Korjaavien toimenpiteiden tulee puolestaan olla toteuttamiskelpoisia ja vaikuttavia, jotta ongelmat eivät toistu ja suorituskykyyn saadaan pysyvä parannus. Organisaatiossa toimivat esihenkilöt ja asiantuntijat tarvitsevat sekä ihmislähtöisiä valmentavan johtamisen taitoja, että teknisiä luovan ongelmanratkaisun taitoja.

Olemme kumppanisi…

PERIAATTEET JA AJATTELUTAPA

Valmennamme jatkuvan parantamisen periaatteet ja ajattelutavan.

TOIMINTAMALLI JA KÄYTÄNNÖT

Fasilitoimme jatkuvan parantamisen toimintamallin ja siihen liittyvien käytäntöjen kehittämisen ja käyttöönoton.

JOHTAMISTAIDOT JA TYÖKALUT

Valmennamme esihenkilöillä jatkuvan parantamisen johtamistaitoja ja keskeisiä työkaluja.

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää aiheesta!