Työllisyys hallitsee tällä hetkellä Suomen poliittista keskustelua. Kaikki ongelmat ratkeavat, kun vain työllisyys saadaan nousuun: voimme panostaa ympäristön suojeluun, sosiaalisiin ohjelmiin ja terveyden huoltoon sekä vähentää valtion velkaantumista. Tällaisessa ihannemaailmassa bruttokansantuote rinnastetaan hyvinvointiin. Mitä enemmän taloudellista toimintaa, sen paremmin ihmiset voivat. Ja jos toisin käy, niin alkaa surkeuden kierre, lama.