Tuote- ja palvelukehitys on nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä keskeisessä asemassa. Markkina-aseman ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa uudistumista ja innovaatioista haetaan kasvua. Kaipaako oma organisaatiosi uusia avauksia ja ideoita? Ulkopuolisen konsultin fasilitoima innovaatiotyöpaja voi olla juuri nyt se oikea ratkaisu ja antaa uutta potkua tekemiseen. 

Innovaatioisku on lyhytkestoinen ja tehokas tapa synnyttää uusia kehityskonsepteja. Toinen vaihtoehto on tukea innovaatioiskuilla organisaation jatkuvaa innovaatiotoimintaa. Järjestä kerran vuodessa organisaation parhaat sisäiset resurssit ja ulkopuoliset asiantuntijat konseptoimaan tulevan vuoden kehitysprojektit. Pk-yrityksille tämä voi olla systemaattinen ja riittävän kevyt tapa toteuttaa innovaatioprosessin alkupää (front-end of innovation). 

Innovaatioisku lisää sekä ideoiden määrää että laatua 

Innovaatioisku voi kohdistua mihin tahansa toiminnan osa-alueeseen. Siinä voidaan keskittyä esimerkiksi uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen, tuote- ja palveluinnovaatioiden tuottamiseen tai olemassa olevien ratkaisujen uudistamiseen. 

Jos organisaatiossa ei synny riittävän hyviä ideoita ja sitä kautta innovaatioita, syy on tavallisesti tapa, jolla niitä yritetään tuottaa. Yleensä innovaatioiden puute johtuu ideoinnin huonosta toteutuksesta: prosessista ei saada riittävästi raakaideoita arvioitavaksi ja/tai ideat eivät ole riittävän mielenkiintoisia. Kaiken kehittämistoiminnan saa paljon motivoivammaksi, kannattavammaksi ja hyödyllisemmäksi, kun lisätään innovoinnin määrää ja laatua. Tässä Innovaatioisku todistetusti auttaa. 

Tehokkaan ideatyöpajan tuloksia 

  • Löydetään uusia liiketoiminta-alueita, joissa voidaan hyödyntää organisaation ydinosaamista  
  • Tehdään uusia erottautuvia tuote- ja palveluinnovaatioita 
  • Kootaan organisaation parhaat asiantuntijat innovoimaan ratkaisuja toiminnan uudistamiseksi 
  • Keksitään radikaaleja ratkaisuja olemassa oleviin strategisiin haasteisiin tai käytännön tuotekehitysongelmiin 
  • Varmistetaan innovointitilaisuuden onnistuminen toimittaessa yhdessä eri sidosryhmien kanssa 
  • Saadaan uutta potkua innovointityöpajoihin uudenlaisen tekemisen ja erilaisten innovointityökalujen avulla 

Miksi valita ICG Innotiimin ammattifasilitaattori 

Osaamme kymmeniä eri innovointitapoja ja niiden variaatioita. Lisäksi sovellamme menetelmiä ja muutamme niitä Innovaatioiskun aikana aina tarpeen mukaan. Tämä korreloi suoraan ideoiden määrän ja laadun kanssa. Miten saamme sen aikaan? Lue lisää työkalupakissamme olevista työkaluista ja menetelmistä. Ota yhteyttä konsultteihimme ja räätälöidään Innovaatioisku organisaatiosi tarpeiden mukaan! 

Olemme kumppanisi…