Samppa Salonen, kehitysjohtaja, SEW Industrial Gears Oy

Valmistamme Karkkilan tehtaallamme isoja ja raskaita asiakaskohtaisia teollisuusvaihteita, joita käytetään muiden muassa kaivosten kuljettimissa ja satamanostureissa. Olemme keskittyneet meille tärkeiden komponenttien suunnitteluun, valmistukseen ja kokoonpanoon. Lisäksi meillä on laaja toimittajaverkosto, joka tekee muita vaihteen osia.

Olimme jo aiemmin hyödyntäneet Lean-ajattelua, joten itse kehittämisfilosofia oli tuttu. Kaipasimme kuitenkin menetelmää hankkeiden läpiviennin nopeuttamiseen ja ihmisten mukaan ottamiseen. Sparrailimme teemaa Innotiimi-ICG:n konsultti Ari Väisäsen kanssa, joka ehdotti ratkaisuksi Rapid Results -mallia. Päätimme testata, sopisiko se meille. Nyt vajaata vuotta myöhemmin meillä on takana jo kolme 100 päivän kehitysajanjaksoa ja monia näkyviä tuloksia

Tiesimme, että toimitusvarmuus ja laatu parantuvat automaattisesti, kun saamme parannettua kokoonpanon virtausta. Ensimmäisessä 100 päivän hankkeessa tunnistimme kokoonpanossa olevia haasteita ja pullonkauloja. Siinä oli mukana noin 20 henkilöä. Seuraavaksi päätimme ottaa mukaan myös muita tuotannon toimintoja (tuotannon siisteys, järjestys ja turvallisuus sekä virtautus). Siitä tuli toinen 100 päivän hanke, jossa mukana oli noin 40 henkilöä. Kesäkuussa 2019 käynnistimme kolmannen eli suunnittelun virtaushankkeen, jossa keskitymme erityisesti toimihenkilöprosessien parantamiseen. Kullakin kehitysjaksolla on ollut 3-4 peräkkäistä neljän viikon sprinttiä, jossa hankkeen ryhmät kehittivät toimintaa ja kokeilivat uusia toimintamalleja. Pienryhmiä kehityshankkeissa on ollut 5-7 ryhmää kussakin.

Rapid Results -menetelmän avulla olemme alkaneet tehdä alkusuunnittelun jälkeen nopeasti kokeiluja ja oppineet siinä samalla. Menetelmän seurantamalli on tuonut mukanaan hyvän draivin. Kun koko ajan tehdään ja edetään pienin askelin, se motivoi ja kannustaa. Kehityshankkeisiin osallistuvat ryhmät oppivat myös toisiltaan, jolloin tuloksena on positiivinen kehittämisen kierre. Ryhmät ovat esitelleet tuloksia muulle henkilöstölle ja kaikki ovat voineet seurata edistymistä.

Hankkeissa on ollut mukana eri henkilöstöryhmien edustajia organisaation kaikilta tasoilta ja kaikki ovat olleet todella innostuneita ja motivoituneita. Olemme oppineet, että vaikeitakin asioita voidaan ratkaista, kun kehitämme niitä yhdessä. Ihmisillä on paljon tietoa ja ideoita joka tasolla ja ne täytyy vain saada hyötykäyttöön.

Vaikka kehittäminen jatkuu, olemme jo nyt erittäin tyytyväisiä. Kokoonpanohankkeen avulla olemme saaneet kasvatettua kapasiteettia kaksinkertaiseksi ja laskutus on lisääntynyt joka kuukausi. Samalla olemme uudistaneet toimittajareklamaatioiden käsittelyn ja parantaneet oston toimintamalleja, mikä on vapauttanut aikaa muihin tehtäviin. Edellä mainittujen lisäksi määrittelimme uudelleen myös työturvallisuusprosessin ja tapaturmien käsittelyn. Innotiimi-ICG fasilitoi, ideoi ja antoi meille todella hyvät eväät toiminnan kehittämiseen.

Kuva: Kokoonpanon virtautushankkeen osallistujia

SEW-EURODRIVE -yhtiöt työllistävät Suomessa yli 250 työntekijää ja ovat osa kansainvälistä käyttötekniikan kokonaisratkaisuihin erikoistunutta saksalaista SEW-EURODRIVE -konsernia. Lue lisää www.sew-eurodrive.fi