Petri Nieminen, toimitusjohtaja, Ruukki Building Systems Oy 

Minulle kuuluu vastuu varmistaa, että jokaisen on turvallista tehdä työtä. Valtaosa työtapaturmista johtuu ihmisten toiminnasta. Meilläkin oli vallalla perinteistä ajattelua, että työturvallisuus on enemmän esimiesten asia ja sieltä tulee tarvittavia ohjeita.  

Toiminnan projektimaisesta luonteesta johtuen kriittisiä pisteitä on paljon. Tehtailla käsitellään raskaita kappaleita ja tehdään tulivaarallisia töitä. Kuormien lastaaminen ja purkaminen ovat myös onnettomuusalttiita toimenpiteitä. Samoin rakennustyömaiden asennusprojektien eri vaiheet ja korkealla työskentely lisäävät onnettomuusriskiä. 

Asia oli korkealla omalla prioriteettilistalla, kun osallistuin Nolla tapaturmaa -seminaariin. Siellä syntyi innotiimiläisten kanssa hyvää keskustelua ja yhteistyö lähti saman tien liikkeelle. Aloitimme keväällä 2018, jolloin valmennettiin ensiksi esimiehet. He valmensivat omat tiiminsä kesän ja alkusyksyn aikana. Käytännössä kaikki työntekijät ja toimihenkilöt koulutettiin. 

Päätavoite oli vaikuttaa ajatteluun, eli miten voidaan ja osataan puuttua tilanteeseen, jossa huomataan vaarallista tekemistä. Ennen valmennusta ei kaikilla ollut yhtenäistä käsitystä siitä, miten läheltä piti -tilanteet käsitellään ja miten niistä opitaan. 

Esimiehet saivat paljon eväitä. Vertaisryhmään osallistumisen lisäksi he pitivät saman koulutuksen yhdessä toisen esimiehen kanssa omille tiimeilleen, mikä toimi samalla johtamisvalmennuksena. Kaikkeen kytkettiin palaute. Näin saatiin täydellinen jatkuvan parantamisen ympyrä. 

Valmennukset ja niissä syntynyt vilkas vuoropuhelu poikivat myös muita tärkeitä parannuksia. Havaittiin muun muassa, että lomalle lähtö ja töihin paluu altistavat muita aikoja enemmän onnettomuuksille. Tämä osataan huomioida nyt paremmin. Lisäksi työmaille lisättiin työturvallisuusosuus jokaaamuiseen läpikäyntikeskusteluun. Samalla tuli uudistettua myös perehdytyksen sisältöjä 

Valmennuksen jälkeen tehtiin vaikuttavuusmittaus, josta saatiin hyvät tulokset. Työntekijät ovat sitoutuneita aivan uudella tavalla ja tilanteita on opittu ennakoimaan paremmin. Yleinen avoimuus on lisääntynyt, kun ihmiset osaavat aidosti vastaanottaa ja antaa rakentavaa palautettaJos työtapaturma kaikesta huolimatta tapahtuu, se käsitellään yhdessä kaikkien osapuolten kanssa. Koko organisaatioketju, minä mukaan lukien, osallistuu live-keskusteluun ja selvitämme, miten tilanteen toistuminen voidaan estää”. 

Innotiimillä on erittäin hyvä konsepti ja se sopii kaikkeen turvallisuustyöhön. Meillä he kouluttivat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Osallistujien palaute on ollut kiittävää ja voin lämpimästi suositella valmennusta. 

Valmennuksesta vastasi Innotiimiltä Juha Kontiainen ja tiimissä olivat mukana Anssi Juutilainen, Hannamari Koivuniemi, Pia Rotko ja Rolf Lysell.

Kiwa Inspeca on myöntänyt Ruukki Building Systems Oy:lle ISO 45001:2018 -standardin mukaisen työterveys- ja työturvallisuussertifikaatin.