Oulun Energialla on käynnissä laaja innovaatiotoiminnan ja -prosessien kehityshanke, jonka suunnittelu- ja käynnistysvaiheen asiantuntijapalveluiden toimittajaksi valittiin Innotiimi-ICG.