Dialogi

Innotiimi fasilitoi ympäristöministeriön kansallisen kemikaaliohjelman uudistustyön

Innotiimin työkalupakista löytyy ratkaisuja uusiin ja yllättäviinkin tilanteisiin – ympäristöministeriön kansallisen kemikaaliohjelman uudistustyön työpajat onnistuivat Innotiimin Pia Rotkon ohjauksessa myös poikkeusaikana.

Haaste

Miten osallistaa monta sidosryhmää kansallisen kemikaaliohjelman uudistamisessa – etänä?

Ratkaisu

Osallistava lähestymistapa sekä huolellinen aikataulutus ja suunnittelu toivat eri sidosryhmät yhteisen keskustelun ääreen pohtimaan kemikaaliohjelman tulevaisuutta.

Vaikutukset

Sidosryhmät saivat äänensä kuuluviin jo suunnitteluvaiheessa ja kansallinen kemikaaliohjelma saatiin päivitettyä pandemiasta huolimatta.

Kansallinen kemikaaliohjelma määrittää tavoitteita kemikaaliturvallisuuden kehittämiseen ja parantamiseen ja ottaa huomioon kemikaalien aiheuttaman haitan yksittäiselle kuluttajalle, kansanterveydelle, työntekijöiden terveydelle ja ympäristölle kemikaalin koko elinkaaren aikana.

Aiemman ohjelman määräaika oli päättymässä, joten uuden työstäminen piti aloittaa, vaikka koronapandemia olikin yhä päällä vuoden 2020 lopulla.

”Pandemian vuoksi työpajat oli pakko hoitaa etänä, jotta pysyimme toivotussa julkaisuaikataulussa. Innotiimistä oli ohjelman työstämisessä suuri apu, sillä jotkut etätyöskentelyvälineistä olivat meille ennestään vieraita”, toteaa hanketta koordinoinut ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Hinni Papponen.

Kansallinen kemikaaliohjelman laatimiseen osallistettiin laajasti monen alan sidosryhmiä

Kansallinen kemikaaliohjelma on ympäristöministeriön (YM) vetämä yhteistyöhanke, jonka laatimiseen osallistettiin laajasti sidosryhmiä esimerkiksi kaupan ja teollisuuden alalta. Myös Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Ympäristötiedon foorumi (YTF) olivat tiiviisti suunnittelussa ja toteutuksessa mukana.

Viranomaistahoista osallistuivat kemikaalineuvottelukunta (KENK) ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) vetämä kemikaalialan asiantuntijalaitoksen edustajista koostuva riskiryhmä. Lisäksi laatimistyössä oli eri yliopistojen edustajista koostunut professoritasoinen tiederyhmä.

Näin monen eri ryhmän saattaminen samojen virtuaalisten työpajojen äärelle oli haastava aikataulutus- ja koordinointitehtävä, jota Pia Rotko hoiti yhdessä Papposen ja suunnitteluryhmän kanssa.

Työpajojen aikataulutus ja suunnittelu suurimpana haasteena

”Toimin enimmäkseen työnohjaajana, sillä osallistujilla oli kaikki tieto ja asiantuntemus aihepiiristä. Minun osuuteni oli suunnitella prosessia, herätellä heitä keskustelemaan keskenään ja varmistaa, että kaikkien ääni saadaan kuuluviin”, Rotko kertaa.

Etätyöpajojen suunnittelu aiheutti haasteita sekä aikatauluille että työtavoille.

”Pia osasi tosi hyvin ohjeistaa eri työkalujen, kuten Teamsin, Zoomin ja Miron käytön, sekä hallinnoida niitä. Onneksi olimme suunnittelukokouksissa jo ehtineet hiukan harjoitella työkaluja, joten kun jotain teknisiä ongelmia tuli vastaan, niistäkin selvittiin”, Papponen muistelee.

Papponen kiittelee myös Rotkon suunnitteluosaamista.

”Vedimme todella tiiviillä aikataululla läpi yhdeksän työpajaa, joiden suunnittelu vei aikansa. Jokaiselle kokoonpanolle piti aina myös muokata omanlaisensa agenda. Pian apu oli tässä vaiheessa erittäin tärkeää.”

– Hinni Papponen, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö

Uusi kemikaaliohjelma hyväksyttiin huhtikuussa 2022

Työpajoissa kerätystä aineistosta SYKE:n osaava henkilökunta lähti tuottamaan uutta ohjelmaa, joka lähti lausuntokierrokselle vuoden 2021 syksyllä. Kommenttien perusteella viilattu ohjelma hyväksyttiin huhtikuussa 2022 ilmasto- ja energiapoliittisessa ministerityöryhmässä.

Yhteistyö eri sidosryhmien välillä sujui hyvin ja valmista tuli siis lähes alkuperäisessä aikataulussa, vaikka näin isojen hankkeiden läpivienti vaatiikin aina aikaa.

”Sidosryhmät kannattaa kyllä ottaa mukaan jo varhaisessa vaiheessa, jotta loppuvaiheessa säästytään yllätyksiltä. Ja Pian suunnitteluapua voin suositella, hänen kanssaan oli todella mukava tehdä yhteistyötä”, Papponen vinkkaa lopuksi.