Martin Forsius, tutkimusprofessori, hankkeen vetäjä ja Saija Kuusela, vuorovaikutusvastaava, IBC-Carbon:

Luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttäminen vaatii nopeita toimenpiteitä. SYKE:n vetämä monivuotinen IBC-Carbon-hanke tutkii metsäluonnon monimuotoisuuden suojelua ja hiilen sitomista muuttuvassa ympäristössä. Tavoitteena on integroida eri tutkimusryhmien tietoja ja löytää menetelmiä, joilla molemmat toteutuisivat.

Tieto tutkimuksesta ei leviä itsestään, vaan se vaatii aktiivista yhteistyötä tiedontuottajien ja -hyödyntäjien välillä. Tiedon pitää virrata luonnontieteellistä tutkimusta tekeviltä niille, jotka tekevät talouspuolen tutkimusta, ja toisinpäin aina sidosryhmille kuten poliittisille päättäjille ja metsänomistajille asti.

Tutkimushankkeiden rahoitusmekanismien muutoksien myötä vuorovaikutukseen panostaminen on kasvanut voimakkaasti. Myös vaatimukset vaikuttavuudelle ja sitä kautta tiedon yhdessä tuottamiseen ovat kasvaneet. Haluamme kaikki mukana olevat organisaatiot ja tutkijat pois siiloistaan ja toimimaan yhtenä tiiminä. Siksi otimme hankkeen tueksi Innotiimi-ICG:n Pia Rotkon, jolla on kokemusta ryhmien vuorovaikutuksen vahvistamisesta.

Hankkeessa on mukana neljä eri tutkimusorganisaatiota sekä Suomen metsäkeskus, ja osallistujia on jatko-opiskelijasta professoriin. Yhteydenpito ei välttämättä ole heti luontevaa. Pia tukenamme järjestämme säännöllisin väliajoin sisäisiä työpajoja, joissa tähtäämme suunnitelmallisesti porukan tiimiyttämiseen ja sitouttamiseen.

”Pian työn vaikutus näkyy siinä, että olemme vuodessa yhteenliimautuneet. Ihmiset ovat omaksuneet ryhmissä tekemisen ja keskustelemisen omaksi tavaksi toimia.”

Ohjatessaan työpajoja Pia tekee asioita näkyväksi, kysyy oleellisia kysymyksiä, kuuntelee ja tukee osallistujien spontaaniutta. Yksi konkreettinen tapa tehdä yhteiset tavoitteet näkyviksi oli laatia valtava fyysinen aikajana, jolle jokainen sijoitti työnsä etenemisen. Puhuimme myös jokaisen omista tavoitteista ja siitä, miksi on mukana.

Pia on tuonut työpajoihin ja sidosryhmätilaisuuksiin metodeja, jotka edesauttavat kuulemaan ja osallistamaan eri tahoja herkän aiheen käsittelyssä. Ristiriitatilanteissa on hyödyllistä, että Pia on ulkopuolinen ja neutraali. Ihmiset uskaltavat Pian kautta nostaa esiin kokemiaan epäkohtia.

Pian vahvuus on laaja kiinnostus asioihin ja kyky innostua. Hän tarkkailee asioita innovatiivisesti eri näkökulmista, ja huolehtii järjestelmällisesti asioiden edistämisestä.

”Pian työskentelyä seuraamalla olemme oivaltaneet, ettei tilannetta tarvitse liiaksi kontrolloida. Kun hellittää langoista, osallistujat ottavat tilan haltuunsa. Tärkeää on, että osallistujat kokevat prosessit omikseen.”

Raportoimme hankkeen vaikuttavuudesta kahdesti vuodessa. Mittaamme vaikuttavuutta tapahtumilla, julkaisuilla, mediaesiintymisillä sekä tiettyjen teemojen etenemisellä päätöksenteossa. Toimiva vuorovaikutus vaikuttaa työmme sujuvuuteen ja etenemiseen. Pia on jatkossakin tiiviisti mukana hankkeessa, sillä viestinnän rooli vain kasvaa.

Lue lisää IBC-Carbon-hankkeesta.