Näyttökuva 2023-8-10 kello 15.40.07

Haluamme muuttaa työelämää

Epävakaus, epävarmuus, monimutkaisuus ja monimerkityksellisyys muuttavat digitalisaation ohella maailmaa vauhdilla halusimmepa sitä tai emme. Haasteeksi nousevat käyttämämme toimintamallit, jotka juontavat juurensa 1800-luvulta. Näitä ovat hierarkkisuus, työn organisoiminen siiloihin, manageeraus sekä johtamisen periaatteet. Ihmisten roolina on toimia resurssina.

Mitä tästä saattaa seurata?

Toimittaessa vanhoilla malleilla ei synny uusia tuloksia uudessa ympäristössä

Syntyy tehottomuutta sekä resurssien että henkilöstön osaamisen tuhlaamista

Yritysjohto joutuu antautumaan monimutkaisten johtamishaasteiden edessä

85 % henkilöstöstä ei ole sitoutunut täysillä työhönsä, muutoksiin eikä anna kaikkea osaamistaan työssään

Y-sukupolvi ja millenniaalit kokevat työskentelyn suurissa organisaatioissa vaikeaksi, koska he eivät pysty toimimaan arvojensa ja tavoitteidensa mukaisesti

Perinteiset muutosohjelmat epäonnistuvat tai niillä saavutetaan vain 30 % odotetuista vaikutuksista

Jotkin organisaatiot ovat heränneet ja muuttavat toimintamallejaan ketterämmiksi start-uppien mallilla. Toiset organisaatiot kokeilevat parhaimpia paloja uusista toimintamalleista. Silti useimmat näistä aloitteista jäävät toteutumatta.

Olemme ICG Innotiimissä vakuuttuneita, että kokonaisvaltaiset muutos- ja transformaatioprosessit ovat välttämättömiä, jotta tulevaisuuteen voi valmistautua. Meidän päämäärämme syntyy tästä näkemyksestä ja sisäänrakennetusta motivaatiostamme parantaa työelämää:

Me kehitämme organisaatioita yhdessä asiakkaidemme kanssa herkemmin reagoiviksi, innovatiivisemmiksi yhteisöiksi, joissa koko henkilöstö voi hyödyntää osaamispotentiaalinsa täysimääräisesti.

Ota yhteyttä!