365 vinkkiä prosessijohtamisesta, osa 30: Prosessikeskeisen ajattelutavan muutokset toiminta- ja johtamiskulttuuriin

Tämä on Innotiimi-ICG:n blogisarja 365 tapaa edistää prosessijohtamista ja prosessiajattelua organisaatiossasi.  Esitämme joka viikko seitsemän konkreettista keinoa prosessijohtamisen ääreltä.

Mikä on sinun keinosi jatkaa tätä listaa?

Prosessikeskeinen ajattelutapa tuottaa monenlaisia muutoksia organisaation johtamismalliin. Myynti- tai kustannuslukujen rinnalle tulee tarkasteltavaksi toimintaan liittyviä elementtejä, jotka liittyvät arvon tuottamiseen asiakkaalle. Prosessikeskeisessä toimintamallissa korostuvat yksilön vastuu ja vapaus toimia prosessin puitteissa, kun taas perinteisemmässä tulosjohtamismallissa keskitytään resurssien käytön ja tulosten valvontaan.

Millaisia ajattelutavan muutoksia tarvitaan prosessikeskeiseen malliin siirtymisessä?

1 Yksilön tuloksen seurannasta prosessin suorituskyvyn mittaamiseen. Sen sijaan, että keskitytään vahtimaan mitä yksi yksilö sai tai ei saanut aikaiseksi, keskitytään tarkastelemaan prosessin kyvykkyyttä. Montako asiakasta palvelit päivässä vs. moniko asiakas sai palvelutilanteessa asiansa ratkaistua.

2 Resurssitehokkuudesta virtaustehokkuuteen. Resurssitehokkuudessa keskitytään tarkastelemaan, miten monta resurssia tarvitaan jonkun kokonaisuuden hoitamiseen. Virtaustehokkuudessa keskitytään siihen, miten nopeasti saamme sen kokonaisuuden hoidettua. Resurssitehokkaassa toiminnassa katsotaan, että esim. lääkärin kalenteri on koko ajan buukattu täyteen. Virtaustehokkaassa toiminnassa katsotaan, että potilaat saavat mahdollisimman nopeasti diagnoosin vaivaansa.

3 Johtamisen keskiössä työntekijöiden motivoinnista edellytysten luomiseen esteitä poistamalla. Tuloskeskeisessä mallissa motivoidaan henkilöstöä suoriutumaan hyvin tulos- ja suorituskannustimilla. Prosessikeskeisessä mallissa johtamisen fokukseen tulee prosessin virtaamista haittaavien esteiden poistaminen.

4 Johtamisprosessi kuvaaminen tukiprosessiksi, jossa keskiössä on johtamispalveluiden tuottaminen ei pelkästään asiakasrajapinnassa olevien tukemiseen vaan myös koko organisaation onnistumiseksi sen perustehtävässä.

5 Johtamisjärjestelmän roolin muokkaaminen siten, että prosessijohtaminen on keskeinen osa strategian toteutusta ja operatiivista johtamista.

6 Poikkeamatilanteissa syyllisten etsinnän ja vastuun väistelyn sijaan keskittymistä juurisyiden etsintään ja niiden poistamiseen.

7 Fokus tulosten ja kustannusten jahtaamisesta arvon ja merkityksen luontiin. Paremmat tulokset ja huimimmat säästöt syntyvät onnistuneen prosessijohtamisen seurauksina.

Seuraavat askeleet 

Haluaisimme kuulla kokemuksiasi käytännön keinoista prosessijohtamisen ja prosessiajattelun kehittämiseksi. Lue myös aikaisemmat vinkit ja osallistu keskusteluun. Voit myös jakaa tätä sarjaa eteenpäin organisaatiossasi. Vuoden mittaisen blogisarjamme päätyttyä koostamme e-kirjan prosessijohtamisen kehittämisestä.