5 asiaa, jotka erottavat meidät muista

ICG

Yli 100 yksilöllistä persoonaa

Olemme asiantuntijoita, jotka taklaavat haasteet yhdessä sinun kanssasi – vahvalla intohimolla ilman turhaa tärkeilyä. Työskentelemme tehokkaasti kaikilla johtamisen tasoilla työnjohdosta hallintoneuvostoon asti. Konsulttitiimimme koostuvat kokeneista asiantuntijoista, joilla on pitkä käytännön kokemus työelämästä ja konsultoinnista. Tässä erotumme monista muista konsulttiyrityksistä, joissa asiakastyöhön nimitetään hierarkkiset tiimit, joissa on vain muutama senioritason osaaja ja monta nuorempaa konsulttia.

Innovatiivinen ajattelutapa ja yli 30 vuoden kokemus

Pidämme tietotaitomme ajan tasalla. Jokainen meistä käyttää vuosittain yli 20 päivää uuden oppimiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen. Verkotumme ajatusjohtajien ja innovaattorien kanssa. Opintomatkamme ovat vieneet meidät useiksi viikoiksi Piilaaksoon, Kiinaan ja Intiaan etsimään uusia vaikutteita. Vahvan uudistushalumme ja -kykymme lisäksi asiakkaamme hyötyvät yli 30 vuoden aikana kertyneestä kokemuksestamme tunnettujen yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa. Merkittävät yritykset ja julkisen sektorin organisaatiot Suomessa ja muualla Euroopassa tunnustavat toimintatapamme arvon.

Sparrauskumppani, jolla on vahvat sosiaaliset taidot

Yhdistämme ammatillisen tietotaidon ja sosiaalisten prosessien osaamisen. Meillä kaikilla on erityisosaamisemme, kuten innovaatiot, organisaatiorakenteet, Lean, johtajuus, digitaalisuus tai ketteryys. Lisäksi sosiaalisen puolen osaamisemme ja laajan menetelmävalikoimamme avulla pystymme vaikuttamaan tehokkaasti organisaatioiden sosiaaliseen dynamiikkaan. Johdon sparrauksissa ja valmennuksissa tarjoamme ja hyödynnämme myös tehokkaita psykososiaalisia kompetensseja. Meillä on monipuolista pätevyyttä konsultoinnista ja ryhmädynamiikasta aina laajoihin valmennusten ja koulutusten kokonaisuuksiin asti.

Erityinen organisaatiokulttuuri

Työskentelemme käytännönläheisesti ja ilman ”krumeluureja”. Tiiminä omistaudumme annetulle tehtävälle ja jaamme vastuun tuloksista. Aito kumppanuus ei ole meille vain iskulause – työskentelemme ICG Innotiimissä tasa-arvoisina asiakkaidemme kanssa. Läpinäkyvyys ja halu saavuttaa yhteiset tavoitteet ovat kulttuurimme keskeisiä arvoja. Tuomme mukanamme tiimien hyvän hengen ja avoimen vuorovaikutuksen – asiakkaidemme menestyessä jäämme itse mielellämme taka-alalle.

Eurooppalainen ajattelutapa ja kyky ymmärtää paikallista kulttuuria

Tarjoamme konsultointia 15 eri kielellä ja voimme työskennellä kaikilla tasoilla paikallisella kielellä. Maakohtaiset tiimimme tuntevat syvällisesti paikallisen kulttuurin, mutta toimimme vaivattomasti ja menestyksekkäästi kollegoidemme kanssa myös kansalliset rajat ylittävissä eurooppalaisissa hankkeissa, kiitos yhteisen lähestymistapamme. Ajattelutapaamme leimaavat positiiviset eurooppalaiset periaatteet, kuten monimuotoisuus, humanistinen filosofia ja korkea laatu. Globaaleissa projekteissa toimimme yhdessä Yhdysvaltain ja Kiinan strategisten kumppaniemme kanssa. Molempien kanssa meillä on yhteiset arvot ja pitkäaikainen keskinäinen luottamus.

Ota yhteyttä!