Onnistuneet muutosprosessit noudattavat kolmivaiheista logiikkaa:

  1. Yhteisen käsityksen luominen nykytilanteesta: ”Miksi meidän pitää uudistua?”
  2. Houkuttelevan tulevaisuudennäkymän tai tavoitetilan kehittäminen: ”Mikä on tulevaisuuden tavoitetila ja miltä toiminta näyttää, kun olemme onnistuneet saavuttamaan tavoitetilan?”
  3. Räätälöidyn muutospolun luominen johtamaan organisaatiota ja ihmisiä lähtötilanteesta kohti tavoitetilaa: ”Mitä muutosprosessin aikana tapahtuu ja saadaan aikaan?”

Edellä mainittu prosessi ei koskaan ole lineaarinen. Uudistuminen tapahtuu aina sykleittäin kokeilemisen ja oppimisen kautta; uudistuminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja suunnan korjausta sekä kokonaisvaltaista ymmärrystä organisaation toiminnasta.

Muutos asioissa ja ihmisten mielessä

Menestyksekkäät muutosprosessit edellyttävät huomion kiinnittämistä tasapuolisesti sekä ”ihon päällä että ihon alla” oleviin tekijöihin. Näitä ovat ulospäin näkyvät asiat, kuten rakenteet, prosessit ja järjestelmät sekä ihmisten mielessä tapahtuvat asiat, kuten käyttäytyminen, uskomukset ja menestymisen oletukset.