Valmetin Suomen huolto-operaatioiden johtaja Marko Lassila sanoo, että pysyvä muutos ja isoihin tavoitteisiin pääseminen vaatii pureutumista perusasioihin. Muutoksen läpivieminen vaatii sekä säännöllistä viestintää että sitouttamista ja ennen kaikkea osallistamista.

Viime vuosina fokuksessa ovat olleet muun muassa fasilitoidut ryhmätilanteet sekä liiketoimintaa parantavat kehityshankkeet. Kehittämiskohteina on ollut sisäiset prosessit ja yksilötason vuorovaikutustaidot. Niiden lisäksi on vahvistettu projektisalkun hallintaa ja projektien johtamista.

– Jos mietitään, mitä erityisesti olemme muuttaneet, korostaisin vuorovaikutustaitojen tärkeyttä ja oman vastuun ottamista. Näin olemme alan paras ja palveleva asiantuntijaorganisaatio, Lassila tiivistää.

Lisää asiakastyytyväisyyttä projektisuunnittelun ja -johtamisen parantamisella

Huoltoliiketoiminta on päivittäistä tekemistä asiakasrajapinnassa ja sisäisesti samalla huipputeknologian parissa liikkuen. Se vaatii sisäistä johtajuutta eli sitä, että jokainen ottaa vastuuta ja kehittää koko ajan omaa ammattitaitoaan.

– Toteutamme vuosittain mittavan määrän erilaajuisia huoltoprojekteja. Innotiimi-ICG:n kanssa luotu malli vahvistaa projektien suunnittelun ja johtamisen etupainotteisuutta, jonka seurauksena syntyy parempaa asiakastyytyväisyyttä.

Räätälöidyllä valmennuksella kehitetään organisaation valmiuksia monipuolisesti

Innotiimi on tehnyt yhteistyötä Valmetin kanssa jo parikymmentä vuotta. Tiimivalmennuksesta alkanut kehitystyö johti strategiaprosessiin ja sitten monipuoliseen organisaation valmiuksien kehittämiseen.

– Innotiimiläiset ovat taitavia lukemaan tilanteita, kuuntelemaan ihmisiä ja räätälöimään valmennusta tarpeen mukaan. Hyvä valmentaja kiteyttää olennaisen ison ajatuksen ja yhdistää sen arkeen ilman hypetystä, Lassila miettii.

Fasilitoimalla asiantuntijaorganisaatio luo itse omat ratkaisunsa

Minna Saarelainen johtaa Tampereella Valmetin Service Centeria, joka tuottaa huoltopalveluita prosessi- ja energiateollisuudelle. Hän painottaa tiiminsä osaamisen uudistamisessa johtamistaitoja, muutostilanteiden hallintaa ja erilaisia parannuksia päivittäisen työn prosesseihin.

Toiminnan kehittäminen on jatkuvaa työtä ja sen pitää niveltyä varsinaiseen tekemiseen eli asiakasprojekteihin. Johtamisen kehittämistä ja muutostilanteiden hallintaa on käyty läpi Innotiimi-ICG:n vetämissä työpajoissa.

– Fasilitointi toimii menetelmänä, koska se lähtee ihmisen mielen ymmärtämisestä. Porukka innostuu, kun he voivat jokaisessa työpajassa vaikuttaa omaan työhönsä. Ja aivan samalla tavalla asiantuntijaorganisaatio haluaa nähdä itse maalinsa ja kehittää ratkaisunsa, niitä ei kannata ulkopuolelta tuoda, Saarelainen jatkaa.

Osallistaminen ratkaisujen kehittämiseen sitouttaa muutokseen

Toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia: valmetilaiset ovat löytäneet itselleen sopivan tavan ja projekteissa tulokset näkyvät heti.

– Teollisuudessa otetaan jo hyvin ihmisiä mukaan kehittämään, mutta paljon enemmän voi tehdä. Hierarkkisuus kannattaa pitää koulutuksissa minimissä, se ei ruoki luovuutta. Kun ryhmän saa kehittämään itse ratkaisuja, niin se sitoutuu niihin, Saarelainen toteaa.

Luottamuksellinen yhteistyö parantaa tuloksia

Valmetin ja Innotiimi-ICG:n yhteistyö on jatkunut pitkään ja perustuu henkilöiden ja organisaation molemminpuoliseen luottamukseen. Innotiimi-ICG:n Juha Kontiainen on ollut valmentamassa ja fasilitoimassa Valmetilla vuodesta 2000 lähtien.

– Prosessien kehittäminen, projektien hallinta, johtamistaidot, tiimimäinen toiminta – tässä vain muutama teemoista, joiden kanssa olemme yhdessä tehneet töitä. Minulle yhteistyö on ollut hyvin läheistä, sillä oma työkokemukseni teollisuudesta antaa edelleenkin hyvää kaikupohjaa. Lisäksi haluan korostaa, että motivoituneiden ihmisten kanssa on aina mukava tehdä töitä.

Kontiainen nostaa yhdeksi tärkeimmistä onnistumisen takaajista molemminpuolisen sitoutumisen: kehittämisen tulokset näkyvät euroina, kun johto on mukana ja näyttää esimerkkiä.

 

Kiinnostuitko valmennuksistamme? Räätälöimme palvelut tarpeidesi mukaisesti.