Suomen huolto-operaatioiden johtaja Marko Lassila sanoo, että pysyvä muutos ja isoihin tavoitteisiin pääseminen vaatii pureutumista perusasioihin.

– Koulutamme valmetilaisia pitkäjänteisesti parantamaan omaa ammattitaitoaan. Viime vuosina fokuksessa ovat olleet mm. fasilitoidut ryhmätilanteet sekä liiketoimintaamme parantavat kehityshankkeet. Olemme vahvistaneet projektisalkun hallintaa, projektien johtamista, kehittäneet sisäisiä prosessejamme sekä yksilötason vuorovaikutustaitoja. Yksi esimerkki tällä hetkellä meneillään olevista asioista on kehittää juurisyyanalysointitaitoja liittyen päivittäiseen työhön, joka taas mahdollistaa jatkuvan parantamisen. Kaikki toimet tähtäävät siihen, että haluamme säilyttää asemamme maailman parhaimpana palveluiden tuottajana asiakassegmentissämme, Lassila kertoo.

– Jos mietitään, mitä erityisesti olemme muuttaneet, korostaisin vuorovaikutustaitojen tärkeyttä ja oman vastuun ottamista. Huoltoliiketoiminta on ihmisten päivittäistä tekemistä asiakasrajapinnassa ja sisäisesti, samalla liikkuen huipputeknologian parissa. Se vaatii ”sisäistä johtajuutta” eli sitä, että jokainen ottaa vastuuta ja kehittää koko ajan omaa tekemistään. Näin olemme alan paras ja palveleva asiantuntijaorganisaatio, Lassila tiivistää.

Valmetin huolto-organisaation myynti kasvaa

– Toteutamme vuosittain mittavan määrän erilaajuisia huoltoprojekteja. Innotiimi-ICG:n kanssa luotu malli vahvistaa projektien suunnittelun ja johtamisen etupainotteisuutta, ja niiden seurauksena syntyy parempaa asiakastyytyväisyyttä.

Kun asiat ovat olleet tietyllä tavalla pitkään, muutoksiin suhtaudutaan sekä rationaalisesti että tunteella. Miten ne myydään omalla väelle?

– Se vaatii sekä säännöllistä viestintää että sitouttamista ja ennen kaikkea osallistamista, Lassila tiivistää.

Yhteistyö Innotiimi-ICG:n Juha Kontiaisen kanssa on jatkunut pitkään ja perustuu henkilöiden ja organisaation molemminpuoliseen luottamukseen.

– Innotiimilaiset ovat taitavia lukemaan tilanteita, kuuntelemaan ihmisiä ja räätälöimään valmennusta tarpeen mukaan. Kun odotetaan selkeitä jalat maassa –ratkaisuja, niitä saadaan, ja kun halutaan puhua strategian kautta, sitä saadaan. Hyvä valmentaja kiteyttää olennaisen ison ajatuksen ja yhdistää sen arkeen ilman hypetystä, Lassila miettii.

Anna asiantuntijaorganisaation luoda itse omat ratkaisunsa

Minna Saarelainen johtaa Tampereella Valmetin Service Centeria, joka tuottaa huoltopalveluita prosessi- ja energiateollisuudelle. Hän painottaa tiiminsä osaamisen uudistamisessa johtamistaitoja, muutostilanteiden hallintaa ja erilaisia parannuksia päivittäisen työn prosesseihin.

Toiminnan kehittäminen on jatkuvaa työtä ja sen pitää niveltyä varsinaiseen tekemiseen, asiakasprojekteihin.

– Uusien toimintamallien käyttöönotto vaatii rauhallista ajastamista. Työaikaa on rauhoitettava riittävästi asiakasprojekteille, ja sen lomasta merkataan päivät uuden oppimista varten. Vuoden kierto sanelee tahdin. Eniten asiakasprojekteja sijoittuu keväästä loppusyksyyn ulottuvalle jaksolle. Kehitystoimintaa ehdimme tekemään sitten talvikaudella, Saarelainen valottaa.

Johtamisen kehittämistä ja muutostilanteiden hallintaa on käyty läpi Innotiimi-ICG:n vetämissä työpajoissa.

– Fasilitointi toimii menetelmänä, koska se lähtee ihmisen mielen ymmärtämisestä. Porukka innostuu, kun he voivat jokaisessa työpajassa vaikuttaa omaan työhönsä. Ja aivan samalla tavalla – kun on joku tärkeä kehitysasia, joka pitää saada liikkeelle – asiantuntijaorganisaatio haluaa nähdä itse maalinsa ja kehittää ratkaisunsa, niitä ei kannata ulkopuolelta tuoda, Saarelainen jatkaa.

Toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia: valmetilaiset ovat löytäneet itselleen sopivan tavan ja projekteissa tulokset näkyvät heti.

– Teollisuudessa otetaan jo hyvin ihmisiä mukaan kehittämään, mutta paljon enemmän voi tehdä. Hierarkkisuus kannattaa pitää koulutuksissa minimissä, se ei ruoki luovuutta. Kun ryhmän saa kehittämään itse ratkaisuja, niin se sitoutuu niihin, Saarelainen toteaa.

Sitoutuminen parantaa tuloksia

– Olemme tehneet Valmetin kanssa yhteistyötä jo parikymmentä vuotta, ja itse olen ollut mukana vuodesta 2000 lähtien, Innotiimi-ICG:n Kontiainen kertoo.

Tiimivalmennuksesta alkanut kehitystyö johti strategiaprosessiin ja sitten monipuoliseen organisaation valmiuksien kehittämiseen.

– Prosessien kehittäminen, projektien hallinta, johtamistaidot, tiimimäinen toiminta; tässä vain muutama teemoista, joiden kanssa olemme yhdessä tehneet töitä. Minulle yhteistyö on ollut hyvin läheistä, sillä oma työkokemukseni teollisuudesta antaa edelleenkin hyvää kaikupohjaa. Lisäksi haluan korostaa, että motivoituneiden ihmisten kanssa on aina mukava tehdä töitä.

Juha nostaa yhdeksi tärkeimmistä onnistumisen takaajista molemminpuolisen sitoutumisen: Kehittämisen tulokset näkyvät euroina, kun johto on mukana ja näyttää esimerkkiä.