Tehokas ja tuloksekas digitaalinen ideointi

Tehokas ja tuloksekas digitaalinen ideointi

Nosta tuottavuus ja luovuus työpajoissasi uudelle tasolle seuraavan sukupolven ideointityökaluilla! Orchidea Brainstorming on sähköistä ideointialustaa hyödyntävä malli, joka toimii niin ryhmässä tai yksin, samanaikaisesti tai asynkronisesti kuin Face-to-face tai virtuaalisesti.

Valmennuksen jälkeen osaat

 • Hyödyntää työtapaa käytännön haasteissa
 • Ohjata ryhmän ideointia 2-5 kertaa tehokkaammin verrattuna tavalliseen aivoriiheen
 • Tuottaa työtavalla pitkälle pohdittuja ja toteutusvalmiita ratkaisuehdotuksia
 • Hyödyntää digitaalista alustaa ideoinnissa ja ideoida tehokkaammin samoilla periaatteilla myös yksin
 • Fasilitoida usean ryhmän yhtäaikaista ideointia

Valmennus on sinulle, joka haluat

 • Oppia Orchidea Brainstorming -työtavan, joka toteuttaa edellä mainitut osaamislupaukset
 • Saada dokumentoitua kaikki tuotetut ideat automaattisesti ilman työlästä yhteenvetoa jälkikäteen
 • Onnistua entistä paremmin sekä pienten että suurten ja monien yhtäaikaisten ideointiryhmien ohjauksessa
 • Saada malleja siitä, miten yksittäiset ideatilaisuudet voidaan muuttaa kehittämisprosessiksi,
  • johon voidaan yhdistää myös muita osallistavia työtapoja,
  • joka voidaan haluttaessa toteuttaa virtuaalisina sessioina
  • jossa hyödynnetään digitaalista alustaa, joka mahdollistaa ideoiden jalostamisen osallistujille parhaiten sopivana aikana
 • Saada perustiedot lisäksi kahdesta muusta Orchidea-alustan ryhmätyömallista.
  • Innovaatioiden perusteellisempi tuplakehitys (Double Tail Concepting)
  • Perinteisen ryhmätyön tehostaminen (Orchidea group work) usean rinnakkaisen aiheen käsittelyssä.

Ideointi tietokoneen tukemana

Valmennuksessa opit käyttämään tietokonetta luonnollisena osana tehokasta innovointia, joka voi tapahtua kasvotusten tai virtuaalisesti. Valmennuksen jälkeen osaat ohjata Orchidea Brainstorming -työtapaa, joka soveltuu lyhyeen, tehokkaaseen ideointiin ja pitkälle pohdittujen innovatiivisten ratkaisujen tuottamiseen. Innotiimi-ICG:n konsulttien ohjaamissa perinteisissä innovointityöpajoissa digitaalisen työtavan taustaperiaatetta on käytetty jo yli tuhat kertaa esimerkiksi uusien elintarvikkeiden, rakennusten, pakkausten, materiaalien, instrumenttien, työkoneiden, ohjelmistojen myyntimallien, tuotantoprosessien energiatehokkuuden, B2B -palvelujen, B2C -palvelujen, ja organisaation toimintamallien kehittämisessä. Perinteisiin työpajoihin verrattuna Orchidean digitaalisella alustalla ryhmän innovointiin on saatu merkittävä lisätehokkuus.

Valmentaja

Antti Miettinen on tuotantotalouden diplomi-insinööri, jolle toimialoista tuttuja ovat valmistava teollisuus, palveluliiketoiminta ja IT. Antti uskoo vahvasti, että innovointi ja oppiminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa. Hän auttaa asiakkaitaan luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia systemaattisen tekemisen kautta yhteiskehittäen ja vanhaa rohkeasti uudistaen. Oli tavoite sitten korkeampi liikevaihto, parempi kannattavuus tai tyytyväisemmät asiakkaat, mukaan kehitystyöhön Antti haastaa ottamaan asiakkaan.

Kiinnostuitko valmennuksesta?

Täytä alla oleva lomake, niin valmentaja, Antti Miettinen ovat sinuun yhteydessä.

  Innotiimi saa lähettää markkinointiviestejä minulle. Jokaisessa viestissä on ohjeet markkinointiviestien peruuttamiselle.

  Käynnistä muutos jo tänään!