Tuotannon virtauttaminen Leanin avulla

tuotannon virtauttaminen

Mikä on Leanin anti tuotannolle, mitä ilmiötä tähän kohdistuu? Tule hankkimaan käytännön osaaminen ja kokemus Leanin hyödyistä ketjuuntuvan työn kehittämiseen TractorMotive™ – simulaation kautta.

Tuotannon virtauttamisen kasvattamiseen keskittyminen alentaa kustannuksia ja näkyy asiakastyytyväisyytenä ja kustannustehokkuuden parantumisena. Aikaa ja pääomaa vapautuu toiminnan tehostamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Opit samalla analysoimaan arvovirran muodostumista asiakasvaatimusten näkökulmasta ja tunnistamaan esteitä näiden toteuttamiseen.

Koulutuksen sisältöalueita

 • Lean ajattelu – viitekehys virtauksen kasvattamiseen
 • Arvovirran muodostaminen ja virtaustehokkuus ketjuuntuvassa työssä
 • Hukan ymmärtäminen ja eliminointi tuotannossa
 • Parannusten implementointi ketterän kehittämisen menetelmillä
 • Tekemisen konkretisointi TractorMotive™ – simulaation kautta

Mitä hyötyä valmennuksesta on?

 • Opit keskeiset prosessien ja arvovirtojen kehittämisessä käytettävät työkalut ja mittarit
 • Saat kokemuksen tuotantoprosessien virtauttamisesta case harjoituksen avulla
 • Ymmärrät mitä prosessissa tapahtuu sekä mikä aiheuttaa viiveitä ja kustannuksia toimintaan
 • Opit tunnistamaan prosessien virtaukseen vaikuttavia tekijöitä
 • Opit analysoimaan arvovirran muodostumista asiakkaan näkökulmasta
 • Ymmärrät ja osaat vähentää hukkaa tuotannon prosesseista

Kenelle?

Suunniteltu erityisesti teollisille yrityksille. Sopii myös muiden toimialojen suurille ja keskisuurille organisaatioille.

Koulutus sopii hyvin jatkoksi Ketteryys kilpailuetuna sekä Prosessien virtauttaminen -koulutuksille. Koulutus kiinnittää Lean-osaamisen tuotantoon.

 • Prosessien omistajat ja kehittäjät
 • Laatu- ja kehityspäälliköt ja -johtajat
 • Henkilöstöpäälliköt ja -johtajat
 • Johtajat ja kehittäjät tuotannossa sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä

Kouluttaja

Ari Väisänen

Arin osaamisalueita ovat Lean Six Sigma, operatiivisten arvoketjujen ja prosessien virtauksen edellytysten luominen sekä laatujohtamisen kehittäminen. Hän on myös EFQM arvioija, prosessiauditoija ja SCRUM Master.

”Prosessien laadun kehittämisellä luomme kestävää pohjaa tuloksellisille pienille kehitysaskelille”, kiteyttää Ari. Kehittyvien organisaatioiden kasvun kannalta keskeisintä on tuntea prosessit ja niihin liittyvät toiminnot sekä luoda näille onnistumisen edellytyksiä asiakasarvon tuottamiseksi.

Kiinnostuitko koulutuksesta?

Täytä alla oleva lomake, niin olemme sinuun yhteydessä!

  Innotiimi saa lähettää markkinointiviestejä minulle. Jokaisessa viestissä on ohjeet markkinointiviestien peruuttamiselle.

  Käynnistä muutos jo tänään!

  Ota yhteyttä!