blake-wisz-GFrBMipOd_E-unsplash

Asiakasarvoa luova tarjooma on kannattavuuden perusta. Se mikä luo asiakasarvoa muuttuu kuitenkin koko ajan, koska asiakkaiden tarpeet ja toiveet muuttuvat. Siksi on tärkeää aika ajoin tarkistaa palvelutarjooman asiakasarvo.

Webinaari

Uudista tarjoomasi – paranna kannattavuutta!

Syksy 2022

Zoom-alustalla

Tunnista uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kehitä uusia arvoa luovia palveluita. Näin kasvatat tarjoomasi kannattavuutta ja kehität liiketoimintaasi. Käsittelemme ilmaisessa webinaarissamme syksyllä 2022 tarjooman uudistamista asiakasarvon ja kannattavuuden kehittämiseksi.

Webinaari: Uudista tarjoomasi – paranna kannattavuutta

Tarjoilemme webinaarissa liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä vastaaville konkreettisia näkökulmia palvelutarjooman jatkuvaan uudistamiseen liiketoimintalähtöisesti, fokusoiden asiakastarpeisiin. Saat ideoita ja oivalluksia siihen, miten diagnosoit palvelutarjoomasi tilanteen ja tarjooman kehittämistyön toimivuuden yrityksessäsi.

Ajankohta: Tulossa syksyllä 2022
Toteutus: Webinaari Zoom-alustalla – saat osallistumislinkin sähköpostitse
Esiintyjät: Miia Jaatinen, Kristiina KiviharjuMikko Lehtonen

Ota yhteyttä!