Työyhteisön arjessa syntyy väistämättä hankalia vuorovaikutustilanteita, jotka voivat kärjistyessään johtaa myös erilaisiin konflikteihin. Miten näissä tilanteissa tulisi toimia? Oikean tavan löytämisessä auttaa, kun oppii tunnistamaan, millaisten ilmiöiden äärellä olet ja miten itse voit vaikuttaa onnistuneeseen vuorovaikutustilanteeseen.

Tervetuloa valmennukseen, jossa opit taitoja tulokselliseen vuorovaikutukseen erityisesti hankalissa vuorovaikutustilanteissa. Saat uusien taitojen myötä täydennystä omaan työkalupakkiisi tulevia vuorovaikutustilanteitasi varten. Saat myös konkreettisen kokemuksen erilaisista vuorovaikutustilanteista valmennuksessa tehtävien harjoitusten kautta sekä kuulet muilta kokemuksia ja parhaita käytäntöjä.

Aika ja paikka

Tiistai 23.3.2021 klo 9.00 – 12.00

Virtuaalivalmennus Zoom-alustalla. Voit osallistua selaimella ilman asennuksia.

Kohderyhmä

Esimiehet, tiimien vetäjät ja työyhteisöjen sisäiset valmentajat, jotka ovat kiinnostuneet omien vuorovaikutustaitojen kehittämisestä erityisesti hankalammissa vuorovaikutustilanteissa.

Ohjelma

Millaisten ilmiöiden äärellä olet?

  • Mikä tekee tilanteesta hankalan – erilaiset jännitetasot
  • Miten itse olla tilanteessa – oma asenne
  • Kenen ongelma – kenen vastuulla erilaiset tilanteet

Miten käyt rakentavaa vuoropuhelua?

  • Mitkä perustaidot on syytä hallita
  • Miten vaikutat vuorovaikutuksen ilmapiiriin
  • Millaisia työskentelytekniikoita voit hyödyntää

Miten toimit käytännössä?

  • Miten toimit, kun on tarve puuttua yksilön tekemiseen
  • Miten toimit, kun tiimin kanssa on edessä ikävän tuntuisen tilanteen käsittely
  • Miten toimit, kun joudut sovittelijaksi ristiriitatilanteeseen

Tilanneharjoituksia

Hinta

360 € + alv 24 % – sisältää verkkovalmennuksen ja valmennuksen jälkeen jaettavan valmennusmateriaalin.

Ryhmäetuhinta: 320 € / hlö + alv. 24 %., kun samasta organisaatiosta on vähintään kaksi osallistujaa.

Peruutusehdot

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 16.3.2021. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % valmennustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko valmennustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa paikan voi siirtää toiselle osallistujalle ilman veloitusta.

Valmentajat

Valmentajina toimivat Pia Rotko ja Jari Mielonen. Molemmilla on vahva tausta ja kokemus erilaisten työyhteisöjen, tiimien ja esimiesten kehittämisestä. Käytännön kehittämistyö on luonut ymmärrystä työyhteisöjen vuorovaikutuksen kipukohdista ja onnistuneista ratkaisuista.